en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

ELE650_1

Optimering med anvendelser

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Emnet gir en oversikt over vanlige teknikker brukt til å finne optimale løsninger på problemer innen elektroteknikk ved bruk av lineær algebra. Det gis mange eksempler på slike problemer.

Læringsutbytte

Kunnskap:
  • Å forstå og gjøre rede for abstrakte vektorrom og hvordan de brukes i formulering av optimeringsproblemer.

Ferdigheter:
  • Å formulere, og deretter løse konkrete optimeringsproblemer innen elektrofag.

Generell kompetanse:
  • Etter å ha tatt dette emnet vil studenten ha etablert et fundament for forståelse av lineær algebra, og anvendelser av denne innen elektrofag.

Innhold

Grunnleggende definisjoner av abstrakte vektorrom, indreprodukt, Hilbertrom, projeksjonsteoremet og dets anvendelser, dual approksimasjon, egenverdier og egenvektorer, ikke-lineær optimering, konveksitet, gradientsøk og Lagranges multiplikatormetode.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
En skriftlig prøve1/14 timerA - F

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Regne-/Data øvinger
Det gis totalt 9 regneøvinger/dataøvinger hvor den siste øvingen er obligatorisk, og minst 6 må være godkjent av faglærer innen angitt frist.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Sven Ole Aase
Instituttleder
Tom Ryen

Arbeidsformer

5 timer forelesninger og 1 time dataøvinger med bruk av Matlab.

Åpent for

Masternivå på Det teknisk-naturvitenskapelige fakultetet.

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer

Litteratur

Eget kompendium.
Støttelitteratur:
Moon & Stirling: "Mathematical methods and algorithms for signal processing., Pearsons 2000.
Wayne L. Winston: "Introduction to mathematical programming: Applications and algorithms", International Thomson Publishing 1995.
David G. Luenberger: "Optimization by vector space methods", Wiley 1968.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 02.06.2020

Historikk