en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

ELE630_1

Prosjekt i automatisering og signalbehandling

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Et prosjekt i robotteknologi skal gjennomføres.

Læringsutbytte

Etter å ha tatt dette emnet skal studenten være i stand til å løse en eller flere praktiske problemstillinger ved å blant annet benytte tidligere ervervet kunnskap. Problemstillingen(e) må være løst innen en viss tid og arbeidet skal dokumenteres i form av en rapport og en muntlig presentasjon.

Innhold

Hensikten med dette prosjektemnet er bygge videre på kunnskaper tilegnet tidligere i studiet. Her vil vi knytte sammen flere av fagene som f.eks. signalbehandling, bildebehandling med robotsyn, mønstergjenkjenning, reguleringsteknikk og robotteknologi i noen større prosjekter og bruke kunnskapen i praktiske anvendelser. Typiske praktiske anvendelser vil være knyttet til våre robotplatformer, som inkluderer både industriroboter, humanoid roboter og Lego roboter, men er ikke nødvendigvis begrenset til dette.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Det tildelte prosjekt gjennomføres i grupper på to studenter, unntaksvis en student eller tre studenter per gruppe. Rapporten beskriver og dokumenterer arbeid i prosjektet. Rapporten gjøres i samarbeid med alle deltakerne i gruppen og alle deltagerne i gruppen får felles karakter.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Studentene må gjennomføre en gruppevis muntlig presentasjon av prosjektet for å få karakter i emnet.
Obligatorisk undervisningsaktivitet som må være gjennomført og godkjent før tilgang på laboratorium kan gis: Elektronisk HMS-kurs.
Gjennomføring av obligatorisk lab skal gjøres til de tider og i de grupper som er oppsatt og publisert på Canvas. Fravær på grunn av sykdom eller av andre årsaker skal snarest mulig kommuniseres til laboratorie- eller fagansvarlig. Det kan ikke påregnes å få gjennomføre lab utenom oppsatt tid hvis dette ikke er kommunisert og ny avtale gjort.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Karl Skretting
Faglærer
Morten Mossige , Ståle Freyer , Trygve Christian Eftestøl
Instituttleder
Tom Ryen

Arbeidsformer

Prosjektet gjennomføres i løpet av 12 uker, og vi forventer at hver student bruker ca 15 timer per uke på prosjektet. Normalt jobber to studenter sammen om et prosjekt. Altså er planlagt arbeidsmengde 360 timer per prosjekt. Hver gruppe får et kort veiledningsmøte hver uke.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Prosjekt i kybernetikk/signalbehandling (MIK110_2) 10
Prosjekt i helseteknologi (ELE660_1) 10

Åpent for

Byplanlegging - Master
Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing.
Robotteknologi og signalbehandling - Master i teknologi/siv.ing.
Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing.
Industrial Asset Management - Master's Degree Programme
Marine- and Offshore Technology - Master's Degree Programme
Offshore Technology - Master's Degree Programme
Petroleum Engineering - Master of Science Degree Programme
Samfunnssikkerhet - masterstudium
Teknisk samfunnssikkerhet - Master i teknologi/siv.ing.

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 30.09.2020

Historikk