en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

ELE620_1

Systemidentifikasjon

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Gir en innføring i stokastiske prosesser og deres egenskaper: korrelasjon, hvit støy og effektspekter. Parametrisk systemidentifikasjon: ARX og ARMAX modeller, adaptive filter, rekursiv minste kvadraters metode. Tilstandsestimering: tilstandsrommodell, varianter av Kalman filter. Modellering fra masse og energibalanser, diskretisering av kontinuerlige systemer.

Læringsutbytte

Etter å ha tatt dette emnet skal studenten:
  • kunne beskrive dynamiske systemer på diskret og kontinuerlig form, og ved transferfunksjoner og tilstandsrommodeller
  • kunne overføre et dynamisk system fra en måte å beskrive det på til en annen
  • kunne beskrive stokastiske systemer
  • kunne utføre tilstandsestimering og parameterestimering ved hjelp av Kalmanfilter og RLS.

Innhold

Gir en innføring i stokastiske prosesser og deres egenskaper: korrelasjon, hvit støy og effektspekter. Parametrisk systemidentifikasjon: ARX og ARMAX modeller, adaptive filter, rekursiv minste kvadraters metode. Tilstandsestimering: tilstandsrommodell, varianter av Kalman filter. Modellering fra masse og energibalanser, diskretisering av kontinuerlige systemer.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen1/14 timerA - FIngen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Godkjent, enkel kalkulator tillatt.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Øvinger
Det blir gitt 8 øvinger i faget, disse leveres for godkjenning innen gitte tidsfrister. Minst 6 av øvingene skal være gjort og godkjent av faglærer innen angitt frist.

Fagperson(er)

Faglærer
Tom Ryen

Arbeidsformer

Forelesinger 4 timer og 1-2 timer øvinger pr uke.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Systemidentifikasjon (MIK130_1) 10
Systemidentifikasjon (MIK130_2) 10

Åpent for

Master nivå på Det teknisk-naturvitenskapelige fakultetet.

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

Litteratur

Dokumenter og forelesningsnotater blir tilgjengeliggjort som pdf-filer på Canvas.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 02.06.2020

Historikk