en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

ELE610_1

Prosjekter i robotteknikk

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Emnet er delt i tre likeverdige deler: Bildefangst, RobotStudio for styring av ABB-roboter og Choregraphe og Python programmering for styring av Nao-roboter.

Læringsutbytte

Etter å ha tatt dette emnet skal studentene: 1) Kunne klargjøre (kalibrere) og bruke et enkelt kamera og et "industri"-kamera kamera for å ta bilder og overføre disse til ønsket plattform. 2) De skal ha grunnleggende forståelse for hvordan en ABB industrirobot brukes og kunne lage enkle programmer for den. 3) De skal ha grunnleggende forståelse for hvordan en NAO humanoidrobot brukes og kunne lage enkle programmer for den.

Innhold

Hensikten med emnet er å gi innføring i programmering og styring av roboter, sensorer og verktøy som kan brukes sammen med roboter. Emnet er delt i tre likeverdige deler. Alle delene må bestås for å få emnet godkjent. Studentene jobber sammen i grupper på to.
I første del bruker vi et laboratorieoppsett med både enkle kamera og mer avanserte, industrielle kamera for å ta bilde av motiv i ro under ulike lysforhold og motiv i bevegelse. Bildene skal, i tilnærmet sanntid, overføres til ønska plattform, her PC med Python, ved hjelp av standard protokoller. Bildefangst delen av kurset består av 4 øvinger som gjøres på laboratorium E464. For hver øving vil 4 timer være reservert hver gruppe, faglærer vil da være tilstede på laboratoriet. I tillegg har studentene tilgang til laboratoriet i normal arbeidstid.
Andre del er rettet mot programmering av industriroboter (ABB-roboter). Det blir en innføring i RobotStudio og RAPID programmering. Det blir både simulering på PC og programmering av fysiske roboter. RobotStudio delen gjøres på PC der RobotStudio er installert E464 og på laboratorium E458 med ABB-robotene. 4 øvinger skal gjøres.
Tredje del er rettet mot programmering av humanoidroboter (NAO-roboter). Det blir en innføring i Choregraphe og Python programmering. Det blir både simulering på PC og programmering av fysiske roboter. Nao-delen gjøres på laboratorium E470. Våre Nao-roboter programmeres til enkle oppgaver.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
12 obligatoriske labøvinger1/1 Bestått - Ikke bestått
Alle oppgavene må være bestått for å får bestått i emne. Det er ingen eksamen.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Elektronisk HMS-kurs
Gjennomføring av obligatorisk lab skal gjøres til de tider og i de grupper som er oppsatt og publisert på Canvas. Fravær på grunn av sykdom eller av andre årsaker skal snarest mulig kommuniseres til laboratorie- eller fagansvarlig. Det kan ikke påregnes å få gjennomføre lab utenom oppsatt tid hvis dette ikke er kommunisert og ny avtale gjort.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Karl Skretting
Faglærer
Morten Mossige , Jon Fidjeland , Trygve Christian Eftestøl , Ståle Freyer
Studieprogramleder
Tormod Drengstig
Instituttleder
Tom Ryen

Arbeidsformer

4 timer fast lab i uka. Inntil 2 timer forelesning per uke. Gjennomføring av obligatorisk lab skal gjøres til de tider og i de grupper som er oppsatt og publisert på Canvas.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Anvendt signalbehandling (MIK200_1) 3

Åpent for

Automatisering og elektronikkdesign - bachelorstudium i ingeniørfag
Byplanlegging - Master
Datateknologi - Master program
Robotteknologi og signalbehandling - Master i teknologi/siv.ing.
Industrial Asset Management - Master's Degree Programme
Petroleum Engineering - Master of Science Degree Programme
Samfunnssikkerhet - masterstudium
Teknisk samfunnssikkerhet - Master i teknologi/siv.ing.

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

Litteratur


Lenke til pensumliste


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 30.09.2020

Historikk