en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

ELE500_1

Signalbehandling

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Vi er omgitt av digital signalbehandling i vår digitale hverdag. Eksempler på områder som benytter digital signalbehandling er overføring og lagring av digitale data (for eksempel jpeg, mpeg, mp3) samt tolkning og analyse av alt fra medisinske data til seismiske signaler, telekommunikasjon og mye annet. Dette emnet tar for seg fundamentale metoder og teknikker for digital signalbehandling

Læringsutbytte

Kunnskap:
  • Studenten skal forstå hvordan signaler kan studeres i tid- og frekvensplan, og hvordan man benytter transformer for å omforme data fra et plan til et annet. Studenten skal ha en forståelse for hensikten ved digital filtrering, og hvordan man gjør dette, samt noe kunnskap om hvordan man konstruerer filtre. Studenten skal også ha en forståelse av stokastisk signalanalyse og hvorfor og hvordan dette kan være nyttig. En del forskjellige teknikker skal beherskes.

Ferdigheter:
  • Studenten skal kunne bruke matematiske og statistiske metoder i analyse og konstruksjon av signalbehandlingssystemer samt evne å bruke programmeringsverktøyet Matlab i simulering av slike systemer.

Generell kompetanse:
  • Etter å ha tatt dette emnet skal studenten ha en forståelse for de fundamentale signalbehandlingskonsepter på overornet nivå, samt en grunnleggede persepsjon av mulige anvendelsesområder.

Innhold

Tidsdiskrete signaler og systemer. Analyse av lineære, tidsinvariante (LTI) systemer. Fourier- og Z-transformen. Analyse, syntese og realisering av digitale filter. Sampling og rekonstruksjon av signaler. Stokastisk signalanalyse, lineær prediksjon og Wienerfiltrering, multirate-signalbehandling og adaptive filter.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
En skriftlig prøve1/14 timerA - FIngen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Godkjent, enkel kalkulator tillatt.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Øvinger
7 av 10 øvinger må være godkjent av faglærer innen angitt frist.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
J.H. Husøy
Instituttleder
Tom Ryen

Arbeidsformer

5-6 timer forelesninger og 2 timer regneøving.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Signalbehandling (MIK100_1) 10

Åpent for

Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet
Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing.
Kybernetikk og robotteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år
Robotteknologi og signalbehandling - Master i teknologi/siv.ing.

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

Litteratur


Lenke til pensumliste


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 19.09.2020

Historikk