en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

ELE380_1

Instrumenteringssystemer

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Introduksjon til instrumentering av tekniske systemer, med vekt på reguleringssystemer. Et utvalg av målefølere og pådragsorganer blir lagt fram, samt hvordan disse brukes, styres og sammenpasses i en moderne, teknisk sammenheng.

Læringsutbytte

Kunnskap:
 • God kjennskap til et utvalg av målefølere og pådragsorganer og de viktigste fysiske prinsipper og virkemåter.
 • Grunnleggende forståelse av metrologi (målevitenskap).
 • Relevant kunnskap om signalbehandling og systemteori.

Ferdigheter:
 • Kunne finne egnede målefølere og pådragsorganer.
 • Kunne redegjøre for instrumenters virkemåter og begrensinger.
 • Kunne planlegge og beskrive et system av instrumenter.
 • Kunne omsette, behandle, overføre og lagre signaler.
 • Kunne presentere signaler og målinger.

Generell kompetanse:
 • Forstå hvordan man planlegger og beskriver systemer.
 • Inneha god språkbruk og terminologi knyttet til instrumentering og systemer.

Innhold

 • Fysiske prinsipper for målefølere og pådragsorganer.
 • Statiske og dynamiske, lineære og ulineære overføringskarakteristikker.
 • Omsetting og behandling av måle- og pådragssignaler.
 • Sammenpassing av instrumenter og overføring og lagring av signaler.
 • Presentasjon av målinger og signaler.
 • Vanlige støy- og feilkilder.
 • Redundans og feildeteksjon.
 • Grunnleggende metrologi (SI-systemet, usikkerhet, statistikk og kalibrering).
 • Blokkdiagrammer, bekrivelse og planlegging av systemer.

Forkunnskapskrav

ELE100 Elektroteknikk 1, MAT100 Matematiske metoder 1

Anbefalte forkunnskaper

ING100 Ingeniørfaglig innføringsemne - Data og elektro, STA100 Sannsynlighetsregning og statistikk 1

Eksamen/vurdering

Skriftlig eksamen og prosjektrapport
Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
En skriftlig prøve6/104 timerA - FAlle.
Prosjektrapport4/10 A - F
Prosjektoppgave i grupper teller 40 %.
4 timers individuell skriftlig eksamen teller 60 %. Hjelpemidler til eksamen: Alle skriftlige hjelpemidler tillatt. Godkjent, enkel kalkulator.
Hvis en student ikke består prosjektoppgaven, må hun/han ta dette om igjen neste gang kurset undervises.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske laboratorieøvinger , Obligatoriske teorioppgaver
 • 8 laboratorieøvinger (6 av 8 må være godkjent før oppmelding til eksamen).
 • 4 teoriøvinger (2 av 4 må være godkjent før oppmelding til eksamen).

Obligatoriske arbeidskrav (teoriøvinger, laboratorieoppgaver) skal være godkjent av faglærer innen angitt frist.
Gjennomføring av laboratorieøvinger må gjøres til de tider og i de grupper som er oppsatt og publisert på læringsplattformen. Fravær på grunn av sykdom eller av andre årsaker må snarest mulig meldes til laboratorie- eller fagansvarlig. Du kan ikke regne med å få gjennomføre lab utenom oppsatt tid hvis du ikke har spurt om dette og ny avtale er gjort.
Konsekvensen av at du ikke har fått godkjent øvingsopplegg er at du ikke får gå opp til eksamen i faget. I praksis må alt øvingsarbeid være fullført før den av siste uka med forelesninger er gjennomført.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Arnfinn Aas Eielsen
Laboratorieingeniør
Didrik Efjestad Fjereide
Ansvarlig laboratorieøvelser
Jon Fidjeland

Arbeidsformer

2 timer forelesning, 2 timer veiledning og 4 timer laboratoriearbeid hver uke i gjennomsnitt. I tillegg kommer arbeid med prosjektoppgave.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Instrumenteringsteknikk (ELE220_1) 10

Åpent for

Kybernetikk og robotteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år

Emneevaluering

Vanligvis ved spørreskjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

Litteratur


Lenke til pensumliste


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 30.09.2020

Historikk