en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

ELE320_1

Reguleringsteknikk

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Innholdet i faget er relatert til temaer innen automatisering/regulering av industrielle prosesser, herunder matematisk modellering og simulering, tilstandsromanalyse, transferfunksjoner, frekvensresponsanalyse, stabilitetsundersøkelse, samt innstilling av standardregulatorer (P, PI, PID).

Læringsutbytte

Kunnskap:
  • Å forstå konseptet matematisk modellering og simulering. Studenten skal forstå konseptet med negativ tilbakekopling

Ferdigheter:
  • Å kunne sette modellene opp på tilstandsromform og utføre linearisering.
  • Å representere matematiske modeller ved hjelp av blokkdiagram
  • Finne transferfunksjoner og utføre frekvensresponsanalyse av modeller.
  • Å utføre stabilitetsundersøkelse og stille inn standard regulatorerer (P, PI, PID).

Generell kompetanse:
  • Etter å ha tatt dette emnet vil studenten ha etablert et fundament for forståelse av grunnleggende systemforståelse og reguleringsteknikk.

Innhold

Introduksjon til matematisk modellering og simulering, tilstandsromanalyse, blokkdiagram, transferfunksjoner, frekvensresponsanalyse, stabilitetsundersøkelse, standardregulatorer (P, PI, PID), tilbakekopling.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
En skriftlig prøve1/14 timerA - FIngen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Godkjent, enkel kalkulator tillatt.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Regneøvinger, Labøvinger
8 regneøvinger hvorav minst 4 må være godkjent. 6 obligatoriske laboppgaver.
Obligatoriske arbeidskrav (som innlevering, laboratorieoppgaver, prosjektoppgaver og lignende) skal være godkjent av faglærer innen angitt frist.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Tormod Drengstig
Instituttleder
Tom Ryen

Arbeidsformer

5 timer forelesning og 1 time regneøvinger pr uke.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Reguleringsteknikk (BIE240_1) 10

Åpent for

Bachelornivå på Det teknisk-naturvitenskapelige fakultetet.

Masternivå på Det teknisk-naturvitenskapelige fakultetet.

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

Litteratur

Finn Haugen, Dynamiske systemer, Tapir forlag
Finn Haugen, Praktisk reguleringsteknikk, Tapir forlag


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 18.09.2019

Historikk