en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

ELE320_1

Reguleringsteknikk

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Innholdet i faget er relatert til temaer innen automatisering/regulering av industrielle prosesser, herunder matematisk modellering og simulering, tilstandsromanalyse, transferfunksjoner, frekvensresponsanalyse, stabilitetsundersøkelse, samt innstilling av standardregulatorer (P, PI, PID).

Læringsutbytte

  • Å forstå konseptet matematisk modellering og simulering. Studenten skal forstå konseptet med negativ tilbakekopling
  • Å kunne sette modellene opp på tilstandsromform og utføre linearisering.
  • Å representere matematiske modeller ved hjelp av blokkdiagram
  • Finne transferfunksjoner og utføre frekvensresponsanalyse av modeller.
  • Å utføre stabilitetsundersøkelse og stille inn standard regulatorerer (P, PI, PID).
  • Etter å ha tatt dette emnet vil studenten ha etablert et fundament for forståelse av grunnleggende systemforståelse og reguleringsteknikk.

Innhold

Introduksjon til matematisk modellering og simulering, tilstandsromanalyse, blokkdiagram, transferfunksjoner, frekvensresponsanalyse, stabilitetsundersøkelse, standardregulatorer (P, PI, PID), tilbakekopling.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

MAT200 Matematiske metoder 2, TN101 HMS-kurs for bachelorstudenter, ÅMA260 Matematiske metoder 2

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
En skriftlig prøve1/14 timerA - FIngen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Godkjent, enkel kalkulator tillatt.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Regneøvinger, Labøvinger
8 regneøvinger hvorav minst 4 må være godkjent. 6 obligatoriske laboppgaver.
Obligatoriske arbeidskrav (som innlevering, laboratorieoppgaver, prosjektoppgaver og lignende) skal være godkjent av faglærer innen angitt frist.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Tormod Drengstig
Faglærer
Damiano Rotondo
Instituttleder
Tom Ryen

Arbeidsformer

5 timer forelesning og 1 time regneøvinger pr uke.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Reguleringsteknikk (BIE240_1) 10

Åpent for

Automatisering og elektronikkdesign - bachelorstudium i ingeniørfag
Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk
Petroleumsteknologi - Bachelorstudium i ingeniørfag
Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet
Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing. 5 år
Kybernetikk og robotteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år
Robotteknologi og signalbehandling - Master i teknologi/siv.ing.

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 30.09.2020

Historikk