en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

ELE310_1

Styringsteknikk

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Faget gir en introduksjon til programmering av PLS (Programmerbar Logisk Styring) ved stigediagram (ladder), strukturert tekst (ST) og sekvensielle funksjonskart (SFC).

Læringsutbytte

Kunnskap:
  • Forstå konseptet med programmerbare logiske styringer og anvendelsen av disse.

Ferdigheter:
  • Å kunne lese et styrestrømskjema og implementere en PLS-kode som tilsvarer logikken i styrestrømskjemaet.
  • Å kunne kople opp motorer etter hovedstrømskjema og kople opp logikk for styring av disse med releer og kontaktorer.
  • Å kunne bruke PC-programvare for utvikling av PLS-kode i form av ladder (LD), funksjonsblokker (FB), strukturert tekst (ST) og sekvensielle funksjonskart (SFC) for et gitt styringsproblem.

Generell kompetanse:
  • Etter å ha tatt dette emnet vil studenten ha etablert et fundament for forståelse av grunnleggende PLS-programmering.

Innhold

Introduksjon til programmering av PLS (Programmerbar Logisk Styring) ved stigediagram (ladder), strukturert tekst (ST) og sekvensielle funksjonskart (SFC).

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen1/14 timerA - FIngen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Godkjent, enkel kalkulator tillatt.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Teori-og laboratorieøvinger
8 laboratorieøvinger, - de første 7 må være godkjent.
8 regneøvinger. 7 av 8 må være godkjent.
Obligatoriske arbeidskrav (som innlevering, laboratorieoppgaver, prosjektoppgaver og lignende) skal være godkjent av faglærer innen angitt frist.
Gjennomføring av obligatorisk lab skal gjøres til de tider og i de grupper som er oppsatt og publisert på Canvas. Fravær på grunn av sykdom eller av andre årsaker skal snarest mulig kommuniseres til laboratorie- eller fagansvarlig. Det kan ikke påregnes å få gjennomføre lab utenom oppsatt tid hvis dette ikke er kommunisert og ny avtale gjort.
Konsekvens av at du ikke har fått godkjent laboratoriearbeid er at du ikke får gå opp til eksamen i faget.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Tormod Drengstig
Timelærer
Roald Klingsheim
Faglærer
John Breiland
Instituttleder
Tom Ryen

Arbeidsformer

4 timer forelesninger og 2 timer regneøvinger/labøving pr. uke.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Styringsteknikk (BIE290_1) 5

Åpent for

Bachelornivå på Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet.

Masternivå på Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet.

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

Litteratur

Programmerare logiske styringer av Dag Håkon Hanssen, Omrons PLS-manualer, Diverse kompendier.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 25.08.2019

Historikk