en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

ELE300_1

Signaler og systemer

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Emnet gir en grunnleggende forståelse av lineære systemer, både tidskontinuerlige og tidsdiskrete. Dette er et essensielt verktøy for forståelse av fysiske systemer, samt ved behandling av all slags målesignaler.

Læringsutbytte

Kunnskap:
  • Å forstå og gjøre rede for sammenheng mellom tidskontinuerlige og tidsdiskrete signaler og hvilken rolle tidsdiskret signalbehandling spiller i behandling av tidskontinuerlige signaler.
  • Å resonnere og fremføre argumenter knyttet til fagets sentrale begreper, i første rekke sammenhengen mellom inn- og ut- signal for lineære tidsinvariante systemer.

Ferdigheter:
  • Å bruke matematiske metoder, både i tidsdomenet og i transformdomenet, til beregning av inn-/ut-relasjoner for lineære tidsinvariente systemer.
  • Å bruke Matlab til enkle signalbehandlingsoppgaver

Generell kompetanse:
  • Etter å ha tatt dette emnet vil studenten ha etablert et fundament for forståelse av grunnleggende signal- og systemteori.

Innhold

Grunnleggende begrepsapparat for tidsdiskrete og kontinuerlige signaler og systemer (inkl. linearitet, tidsinvarians, kausalitet og stabilitet), konvolusjon (folding), differanse- og differensialligninger, impulsrespons, transformer (Fourier-, Z- og Laplacetransform), frekvensplananalyse, overføringsfunksjoner og frekvensrespons.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

MAT200 Matematiske metoder 2

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
En skriftlig prøve1/14 timerA - FGodkjent kalkulator.
Matematisk formelsamling (Rottmann).

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Regne-/Data øvinger
Det gis minst 6 øvinger hvorav minst 4 må være godkjent av faglærer innen angitt frist.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
J.H. Husøy
Instituttleder
Tom Ryen

Arbeidsformer

5-6 timer forelesninger og 2 timer data-øvinger med bruk av Matlab samt regneøvinger.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Signaler og systemer (BIE250_1) 10

Åpent for

Bachelornivå på Det teknisk-naturvitenskapelige fakultetet.

Masternivå på Det teknisk-naturvitenskapelige fakultetet.

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer

Litteratur

Simon Haykin and Barry Van Veen: "Signals and Systems", Second Edition, Wiley 2003.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 14.09.2019

Historikk