en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

E-SEL100_1

Serviceledelse I: Organisasjonens psykologi

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Norsk Hotellhøgskole (Universitetet i Stavanger) tilbyr et nettbasert kurs særlig tilrettelagt for ansatte innen hotell- og reiselivsnæringen.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
 • kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innenfor organisasjon og ledelse av serviceorganisasjoners sosiale virkelighet.
 • Kunnskaper om psykologiske forklaringer på servicemedarbeideres atferd.
 • Kunnskaper om fagets forskningshistorie og hvordan oppdatere seg innen fagområdet.


Ferdigheter:
 • Kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på̊ praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning.
 • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling
 • kan beherske relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformerGenerell kompetanse
 • kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger
 • kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformers
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor organisasjons- og ledelsesfag og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis
 • kjenner til nytenkning og innovasjonsprosesser

Innhold

Norsk Hotellhøgskole (Universitetet i Stavanger) tilbyr et nettbasert kurs særlig tilrettelagt for ansatte innen hotell- og reiselivsnæringen.

Dette kurset er det første av to kurs og har fokus på arbeidsmiljø og serviceledelse.
Det er perfekt for deg som har eller ønsker en karriere innenfor hotellverdenen. Kurset fokuserer på serviceytelser i gjestereisen, og motto i kurset er at «glade medarbeidere skaper glade gjester». Du vil derfor lære om hva som påvirker et arbeidsmiljø på godt og vondt, betydningen av ulik organisering og ledernes fokus og arbeidsoppgaver.

Kurset består av 5 moduler med flere nettbaserte temaforelesninger, casediskusjoner og øvelsesoppgaver/tester.

Kurset bygger på et aktørperspektiv som betyr at vi fokuserer på hva ledere og medarbeidere kan bidra med for å skape trivsel og vekst på arbeidsplassen og gode serviceopplevelser for hotellets gjester.

Dette er et kurs på bachelornivå som er nettbasert. Du velger selv om du vil ta det med eller uten 5 studiepoeng (merk at du må ha generell studiekompetanse for å ta studiepoeng).
Kurset går på to forskjellige nettplattformer, og hvilken du skal bruke avhenger av om du tar studiepoeng eller ei. Kurset har det samme innholdet på begge plattformer, men velger du å ta studiepoeng, får du veiledning, mer tester som forbereder deg til eksamen, og fordeler som vanlige studenter får, for eksempel studentrabatt.
Opptakskrav
Med studiepoeng: Generell studiekompetanse eller realkompetanse (se nedenfor).
Vedr. realfagskompetanse: Søkere som er 25 år eller mer, og som ikke kan dokumentere generell studiekompetanse, har krav på å få vurdert om de er studiekvalifisert på bakgrunn av realkompetanse. Universitetet i Stavanger har selv myndighet til å vurdere hva som er nødvendige kvalifikasjoner. Ta kontakt med oss på evu@uis.no for nærmere informasjon.
Uten studiepoeng: Ingen opptakskrav.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

To hjemmeeksamener
Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeeksamen 14 dager4/1014 dagerA - F
Hjemmeeksamen 1,5 timer6/101.5 timerA - F
Hjemmeeksamen, 14 dager, skriftlig innlevering individuelt eller gruppe, teller 40% av endelig karakter.
Hjemmeeksamen, 1,5 time, 25 flervalgsoppgaver, teller 60% av endelig karakter.

Karakterer fra A – F.

Uten studiepoeng: Tematiske tester som må være bestått (minimum 70% riktige svar). Du kan ta testen så mange ganger du vil.

Fagperson(er)

Faglærer
Truls Eric Johan Engström

Arbeidsformer

Åpent for

Enkeltemner ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 13.08.2020

Historikk