en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

E-SØK102_1

Serviceøkonomi II: Økonomistyring og lønnsomhet

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Norsk Hotellhøyskole (Universitet i Stavanger) tilbyr et nettbasert emne særlig tilrettelagt for ansatte i service- og hotellnæringen. Dette er det andre av to emner innen grunnleggende økonomi-forståelse i organisasjoner. Emnet bygger på Serviceøkonomi I og er en fordypning i forhold til dette.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
• Kjennskap til kalkyleoppbygging og forutsetninger for rasjonelle beslutninger
• Kjennskap til transaksjonsbasert regnskapsmodell kontra andre målemetoder
• Kjennskap til prinsippene for lønnsomhet ved investeringer
• Kjennskap til hovedtrekkene ved formelle regnskapssystemer

Ferdigheter:
• Kunne gjennomføre enkle produktkalkyler med tilhørende analyse
• Kunne strukturere investeringsproblemstillinger ut fra enkle forutsetninger
• Kunne analysere og vurdere tall for lønnsomhet til sammenligning

Generell kompetanse:
• Forstå hvordan risiko og usikkerhet påvirker økonomiske beregninger
• Forstå hvordan variasjon i økonomiske størrelser kan skape ‘upside’ eller ‘downside’ i forventede resultater

Innhold

Dette er det andre av to emner innen grunnleggende økonomi-forståelse i organisasjoner. Emnet bygger på Serviceøkonomi I og er en fordypning i forhold til dette.

Emnet har utgangspunkt i almene kjente økonomiske begreper og sammenhenger. Disse gjennomgås men innholdsmessig vil de være tilpasset tertiær-næringene. En av emnets sentrale ledetråder viser hvordan transaksjoner leder til formelle standardiserte resultatmålinger, og samtidig til utviklingen av en netto kontantstrøm. Kontantstrømmer er sentralt for forståelsen av lønnsomhet i forhold til en innsatsverdi, enten det nå er kapital, arbeid eller andre kombinasjoner.
Lønnsom drift av service- og tjenesteytende virksomheter fordrer etablerte formelle systemer som på en sikker ensartet måte, løpende kan gi svar på om lønnsomhet er tilstede. Premissene for dette og oppbyggingen av slike systemer gjennomgås, fortrinnsvis i sin prinsipielle form, men gjerne med eksempler knyttet til næringene.
Emnet passer for de fleste innen små og mellomstore service- eller tjenesteytende organisasjoner, men også ansatte i større organisasjoner vil ha godt utbytte av helhetsbildene og det å kunne se prinsipielt på ulike nivåer i økonomisk virksomhet.

Emnet består av fem hovedtema som undervises ved nettbaserte forelesninger, bruk av eksempler som både er konstruerte for å få frem poenger, og eksempler basert på historiske tall og opplysninger fra eksisterende virksomheter. I tillegg vil forståelsen av emneinnholdet bli matchet mot oppgaver og tester.

Emnet er faglig innpasset bachelornivå og er organisert og tilpasset undervisning over internett. Det er valgfritt om man ønsker å ta emnet med eller uten 5 studiepoeng.

Emnet går på to forskjellige plattformer, avhengig av om valg av studiepoeng.
Emnet er likt på begge plattformene, men ved valg av studiepoeng, vil du få veiledning, flere tester som forberedelse til eksamen og status som student de rettigheter det medfører, f.eks. studentrabatt og tilgang til nedlasting og bruk av universitetets dataprogrammer til studenter.

Opptakskrav:
Med studiepoeng: Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Realkompetanse: Søkere som er 25 år eller mer, og som ikke kan dokumentere generell studiekompetanse, har krav på å få vurdert om de er studiekvalifisert på bakgrunn av realkompetanse. Universitetet i Stavanger har selv myndighet til å vurdere hva som er nødvendige kvalifikasjoner. Ta gjerne kontakt med oss på evu@uis.no for nærmere informasjon.

Uten studiepoeng: Ingen opptakskrav

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

To hjemmeeksamener
Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeeksamen 14 dager4/1014 dagerA - F
Hjemmeeksamen 1,5 timer6/101.5 timerA - F
Hjemmeeksamen, 14 dager, skriftlig innlevering individuelt eller i gruppe inntil 3 studenter, teller 40% av endelig karakter.
Hjemmeeksamen, 1,5 timer, 25 flervalgsoppgaver, teller 60% av endelig karakter.

Uten studiepoeng:
Tematiske tester som må være bestått (minimum 70% riktige svar). Testen kan tas flere ganger.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Dag Osmundsen

Arbeidsformer

Åpent for

Enkeltemner ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Emneevaluering

Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UiS og SV-fakultetet.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 12.08.2020

Historikk