en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

E-SØK100_1

Serviceøkonomi I: Økonomi i serviceprodukter og serviceprosesser

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Norsk Hotellhøyskole (Universitet i Stavanger) tilbyr et nettbasert emne særlig tilrettelagt for ansatte i service- og hotellnæringen. Emnet passer for de fleste innen små og mellomstore service- eller tjenesteytende organisasjoner, men også ansatte i større organisasjoner vil ha godt utbytte av helhetsbildene og det å kunne se prinsipielt på ulike nivåer i økonomisk virksomhet.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
• Kunnskap om økonomiske prinsipper og hvordan disse etableres, sikres og endres i næringsdrift og for produkter.
• Kunnskap om hvordan variasjon i økonomisk ytelse oppstår
• Kunnskaper om de mest sentrale serviceøkonomiske modellene
• Kunnskaper om økonomistyring og sammenhengene mellom styringselementene

Ferdigheter:
• Beregne og vurdere økonomiske utfall av økonomiske service-modeller både prinsipielt og i enkle konkrete sammenhenger
• Bruke økonomiske servicemodeller til å konstruere lønnsomme serviceprodukter

Generell kompetanse:
• Innsikt i og forståelse av oppbygging av moderne relasjonsdatabaser
• Innsikt i og forståelse av bruk av KPI’er som proxies for økonomisk ytelse
• Forstå betydningen av organisatorisk læring og dokumentert erfaringsoppbygging

Innhold

Dette er det første av to emner innen grunnleggende økonomi-forståelse i organisasjoner. Emnet har utgangspunkt i generelle forretningsmodeller innen tertiær-næringene og behandler økonomien ved drift av konkurranseutsatte virksomheter, både i et helhetsperspektiv og spesifikt for produkter innen service-og tjenesteyting. Betydningen av økonomiske marginer, hvordan disse beregnes, skjerpes og endres, er vesentlig. Emnet har en systemanalytisk tilnærming hvor endring over tid er en viktig del. I denne sammenheng er det også vesentlig med løpende resultatmålinger for styring av virksomhet så vel som økonomi.

Emnet passer for de fleste innen små og mellomstore service- eller tjenesteytende organisasjoner, men også ansatte i større organisasjoner vil ha godt utbytte av helhetsbildene og det å kunne se prinsipielt på ulike nivåer i økonomisk virksomhet.

Emnet består av fem hovedtema som undervises ved nettbaserte forelesninger, bruk av eksempler som både er konstruerte for å få frem poenger, og eksempler basert på historiske tall og opplysninger fra eksisterende virksomheter. I tillegg vil forståelsen av emneinnholdet bli matchet mot oppgaver og tester.

Emnet er faglig innpasset bachelornivå og er organisert og tilpasset undervisning over internett. Det er valgfritt om man ønsker å ta emnet med eller uten 5 studiepoeng (men merk at du må ha generell studiekompetanse for å kunne ta studiepoeng).

Emnet går på to forskjellige plattformer, avhengig av om valg av studiepoeng.
Emnet er likt på begge plattformene, men ved valg av studiepoeng, vil du få veiledning, flere tester som forberedelse til eksamen og status som student de rettigheter det medfører, f.eks. studentrabatt og tilgang til nedlasting og bruk av universitetets dataprogrammer til studenter.
Opptakskrav:
Med studiepoeng: Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Realkompetanse: Søkere som er 25 år eller mer, og som ikke kan dokumentere generell studiekompetanse, har krav på å få vurdert om de er studiekvalifisert på bakgrunn av realkompetanse. Universitetet i Stavanger har selv myndighet til å vurdere hva som er nødvendige kvalifikasjoner. Ta gjerne kontakt med oss på evu@uis.no for nærmere informasjon.

Uten studiepoeng: Ingen opptakskrav

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

To hjemmeeksamener
Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeeksamen 14 dager4/1014 dagerA - F
Hjemmeeksamen 1,5 timer6/101.5 timerA - F
Hjemmeeksamen, 14 dager, skriftlig innlevering individuelt eller i gruppe inntil 3 studenter, teller 40% av endelig karakter.
Hjemmeeksamen, 1,5 timer, 25 flervalgsoppgaver, teller 60% av endelig karakter.

Uten studiepoeng:
Tematiske tester som må være bestått (minimum 70% riktige svar). Testen kan tas flere ganger.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Dag Osmundsen

Arbeidsformer

Åpent for

Enkeltemner ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Emneevaluering

Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UiS og SV-fakultetet.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 13.08.2020

Historikk