en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

E-MBA220_1

Kontrakt og leverandørrelasjoner

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Emnet vil undervises på engelsk om noen av de påmeldte er engelsktalende.

Læringsutbytte

Kunnskap
Etter fullført emne skal deltakerne ha kunnskap om:
 • Alternative ressurs- og produksjonsmodeller (marked eller intern organisering)
 • Ulike kontraktstyper (klassisk, neoklassisk, relasjonell)
 • Kontraktsprosesser fra forespørsel til kontrakt
 • Kontraktsrelasjoner
 • Relasjonen som strategisk ressurs

Ferdigheter
Etter fullført emne skal deltakerne kunne:
 • Analysere ulike alternativer for bruk av markedet og intern produksjon (Make or Buy)
 • Anvende kunnskap om kontrakter til å utvikle kontrakts- og leverandørstrategier
 • Gi strategiske anbefalinger

Generell kompetanse
Etter fullført emne skal deltakerne kunne:
 • Tilegne seg og formidle sentralt fagstoff gjennom relevante uttrykksformer
 • Være en aktiv bidragsyter i store og mellomstore virksomheter
 • Se kontrakter i et større samfunnsmessig perspektiv

Innhold

Emnet gir deltakerne kunnskaper om utvikling og gjennomføring av kontrakts- og leverandørstrategier. Emnet legger vekt på hvordan profesjonelle organisasjoner i privat og offentlig sektor skaper og tilegner seg verdi gjennom bruk av eksterne ressurser i samarbeid med leverandører, og eller strategiske allianser.

Forkunnskapskrav

Emnet kan inngå som selvvalgt emne i Executive MBA eller tas som enkeltstående emne. Emnet er på mastergradsnivå og er åpent for studenter med bachelorutdanning eller tilsvarende treårig høyskole/-universitetsutdanning, og minimum to års relevant yrkeserfaring. Realkompetanse kan kompensere for manglende studiekompetanse. Dette vurderes av Opptaksnemnda.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeeksamen - individuell eller i gruppe1/12 ukerA - F
To skriftlige innleveringer, presentasjon og deltakelse, som gir bestått/ikke bestått.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Prosjektoppgave med presentasjon - gruppe, Prosjektoppgave med presentasjon - gruppe

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Bjarte Ravndal

Arbeidsformer

Samlingsbaserte forelesninger med tre samlinger á to dager. Mellom samlingene må deltakerne arbeide selvstendig og/eller i grupper med en prosjektoppgave som avsluttes med en 14-dagers hjemmeeksamen. Denne kan med fordel ha tilknytning til egen organisasjon. Det legges opp til at studentene er aktive og bidrar med egne erfaringer og/eller problemstillinger. Hva man står igjen med etter endt kurs er i stor grad bestemt av egen innsats.

Åpent for

Executive Master of Business Administration

Emneevaluering

Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UiS EVU.

Litteratur

Domberger, S. (1998). The Contracting Organization: A Strategic Guide to Outsourcing. Oxford: Oxford University Press.
Artikler
Argyres, N., & Mayer, K. J. (2007). CONTRACT DESIGN AS A FIRM CAPABILITY: AN INTEGRATION OF LEARNING AND TRANSACTION COST PERSPECTIVES. Academy of Management Review, 32(4), 1060-1077.
Barney, J. (1991). FIRM RESOURCES AND SUSTAINED COMPETITIVE ADVANTAGE. Journal of Management, 17(1), 99-120.
Dyer, J. H., & Singh, H. (1998). The relational view: Cooperative strategy and sources of interorganizational competitive advantage. Academy of Management Review, 23(4), 660-679.
HEIDE, J. B. (1994). INTERORGANIZATIONAL GOVERNANCE IN MARKETING CHANNELS. Journal of Marketing, 58(1), 71-85.
Heide, J. B. (2003). Plural governance in industrial purchasing. Journal of Marketing, 67(4), 18-29.
Heide, J. B., Kumar, A., & Wathne, K. H. (2013). Concurrent sourcing, governance mechanisms, and performance outcomes in industrial value chains. Strategic Management Journal, n/a-n/a. doi: 10.1002/smj.2145
Kalnins, A., & Mayer, K. J. (2004). Relationships and Hybrid Contracts: An Analysis of Contract Choice in Information Technology. Journal of Law, Economics & Organization, 20(1), 207-229. doi: 10.1093/jleo/ewh030
Macaulay, S. (1963). Non-Contractual Relations in Business - a Preliminary-Study. American Sociological Review, 28(1), 55-67.
Mayer, K. J., & Argyres, N. S. (2004). Learning to contract: Evidence from the personal computer industry. Organization Science, 15(4), 394-410.
Mayer, K. J., & Salomon, R. M. (2006). Capabilities, contractual hazards, and governance: Integrating resource-based and transaction cost perspectives. Academy of Management Journal, 49(5), 942-959.
Mooi, E. A., & Ghosh, M. (2010). Contract Specificity and Its Performance Implications. Journal of Marketing, 74(2), 105-120.
Parmigiani, A. (2007). Why do firms both make and buy? An investigation of concurrent sourcing. Strategic Management Journal, 28(3), 285-311. doi: 10.1002/smj.580
Poppo, L., & Zenger, T. (2002). Do formal contracts and relational governance function as substitutes or complements? Strategic Management Journal, 23(8), 707-725.
Rindfleisch, A., & Heide, J. B. (1997). Transaction cost analysis: Past, present, and future applications. Journal of Marketing, 61(4), 30-54.
Weber, L., & Mayer, K. J. (2011). DESIGNING EFFECTIVE CONTRACTS: EXPLORING THE INFLUENCE OF FRAMING AND EXPECTATIONS. Academy of Management Review, 36(1), 53-75.
WILLIAMSON, O. E. (1991). COMPARATIVE ECONOMIC-ORGANIZATION - THE ANALYSIS OF DISCRETE STRUCTURAL ALTERNATIVES. Administrative Science Quarterly, 36(2), 269-296.
Williamson, O. E. (1979). Transaction cost economics: the governance of contractual relations. JOURNAL OF LAW & ECONOMICS, 22, 233-261.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 02.06.2020

Historikk