en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

E-MBA200_1

Atferdsøkonomi

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


I kontrast til standard økonomisk teori viser nyere forskning at vi ofte går i mentale feller når vi gjør økonomiske beslutninger. Vi kan være forutinntatte og kortsiktige. Vi kan bomme på tilsynelatende enkel sannsynlighetsregning, og vi kan tilegne oss ny informasjon på feil måte.
Nyere forskning viser også at vi ofte drives av andre forhold enn de rent økonomiske. Vi motiveres av anerkjennelse og oppmerksomhet, vi misliker ulikhet, og vi lar noen ganger økonomiske incentiver stå i veien for gode løsninger.
Emnet i atferdsøkonomi anvender ny innsikt til å belyse viktige problemstillinger innen finans og HR. Hvordan tar vi økonomiske beslutninger? Hva motiverer oss? Disse to spørsmålene danner utgangspunkt for emnet.

Læringsutbytte

Etter fullført emne i atferdsøkonomi skal deltakerne:
  • Ha et bedre grunnlag for å ta økonomiske beslutninger.
  • Forstå samspillet mellom økonomiske incentiver og andre motivasjonsfaktorer.
  • Forstå hvordan samspillet mellom psykologiske og økonomiske faktorer kan forklare atferd på arbeidsplassen og i markedene.

Innhold

Først gis en innføring i sentrale atferdsøkonomiske begrep og emner. Deltakerne vil bli introdusert for økonomiske eksperimenter som viser på hvilken måte vi avviker fra rasjonell atferd og snever økonomisk egeninteresse. Deretter vises anvendelser innen HR, strategisk interaksjon og finans. Problemstillinger knyttet til ledelse, insentiver, motivasjon og prestasjonsevaluering vil bli belyst ved hjelp av nyere atferdsøkonomisk forskning. Deltakerne får også innsikt i hvordan psykologiske mekanismer påvirker strategiske beslutninger, investeringsbeslutninger, risikoavveninger og adferd i finansmarkedene.

Forkunnskapskrav

Emnet er på mastergradsnivå og er åpent for studenter med bachelorutdanning eller tilsvarende treårig høyskole/-universitetsutdanning, og minimum to års relevant yrkeserfaring. Realkompetanse kan kompensere for manglende studiekompetanse. Dette vurderes av Opptaksnemnda.

Utenlandske søkere må dokumentere norskkunnskaper i henhold til NOKUT sitt regelverk.

Eksamen/vurdering

Hjemmeeksamen og gruppeoppgave
Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeeksamen4/514 dagerA - F
Gruppeoppgave med presentasjon1/5 A - F
Gruppeoppgaven blir utdelt i første/andre samling og skal presenteres på siste samling.

Fagperson(er)

Faglærer
Ingeborg Caroline Foldøy Solli , Mari Rege
Emneansvarlig
Ola Kvaløy

Arbeidsformer

Samlingsbaserte forelesninger med 3 samlinger á 2 dager. I emnet vil det veksles mellom forelesninger og diskusjoner av case i plenum.

Åpent for

Executive Master of Business Administration

Emneevaluering

Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UiS EVU.

Litteratur


Lenke til pensumlitteratur


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 27.09.2020

Historikk