en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

E-MBA120_1

Strategisk økonomistyring

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Læringsutbytte

Kunnskap:
Etter å ha fullført dette emnet skal studenten:
 • ha kjennskap til sentrale prinsipper som finansregnskapet bygger på
 • ha kjennskap til røde flagg og indikasjoner på lønnsomhetsproblemer
 • ha kjennskap til beslutningsrelevante kostnader
 • ha kjennskap til strategiske lønnsomhetsanalyser (for eksempel kundelønnsomhetsanalyser)
 • ha kjennskap til problemer med tradisjonelle budsjett-teknikker
 • ha kjennskap til oppfølging og prestasjonsmåling

Ferdigheter:
 • kunne bruke regnskapsinformasjon på en kritisk måte
 • kunne utarbeide beslutningsrelevant informasjon
 • kunne utføre ulike typer strategiske lønnsomhetsanalyser (for eksempel kundelønnsomhetsanalyser)
 • kunne forstå og gjøre bruk av moderne budsjett-teknikker (for eksempel beyond budgeting)
 • kunne implementere flerdimensjonal prestasjonsmåling

Generell kompetanse:
 • kunne formidle sentralt fagstoff gjennom relevante uttrykksformer
 • kunne være en aktiv bidragsyter i store og mellomstore virksomheter
 • kunne støtte opp under nytenkning og i innovasjonsprosesser
 • kunne reflektere over etiske problemstillinger innenfor fagfeltet
 • kunne se emnet i en større sammenheng i et samfunnsmessig perspektiv

Innhold

Emnet bygger på studentenes kunnskap fra tradisjonelle kurs i finansregnskap, økonomisk styring og analyse. Emnet omfatter temaet strategisk økonomistyring og skal sette studentene i stand til å bruke moderne teknikker innenfor økonomisk styring, i et strategisk perspektiv. Det legges også vekt på at deltakerne skal kunne forstå hvilke prinsipper som ligger til grunn for utarbeidelsen av finansregnskap og budsjett, slik at man kan identifisere «røde» flagg og indikasjoner på lønnsomhetsproblemer.

Forkunnskapskrav

Emnet er på mastergradsnivå og er åpent for studenter med bachelorutdanning eller tilsvarende treårig høyskole/-universitetsutdanning, og minimum to års relevant yrkeserfaring. Realkompetanse kan kompensere for manglende studiekompetanse. Dette vurderes av Opptaksnemnda.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeksamen1/114 dagerA - F

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

1 obligatorisk innlevering

Fagperson(er)

Faglærer
Terje Heskestad
Emneansvarlig
Lars Atle Kjøde

Arbeidsformer

Samlingsbaserte forelesninger med 3 samlinger á 2 dager. I emnet vil det veksles mellom forelesninger, gruppearbeid og diskusjoner av case i plenum.

Åpent for

Executive Master of Business Administration

Emneevaluering

Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UiS EVU.

Litteratur

Trond Kristoffersen: Virksomhetsstyring og regnskapsorganisering (siste utgave)
Hoff, Bragelien & Holving: Strategisk økonomistyring (siste utgave)
Støttelitteratur:
Kvifte, Tofteland & Bernhoft: Finansregnskap - God regnskapsskikk og IFRS (siste utgave)


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 30.03.2020

Historikk