en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

DSP225_2

Introduksjonsemne for ph.d.-kandidater

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Kurset innledes med en orientering om forskerutdanningen og ph.d.-kandidatenes vilkår ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora. Et sentralt poeng i kurset er ph.d.-kandidatens eget prosjekt, som skal presenteres kort i løpet av kursdagen.

Læringsutbytte

Etter dette kurset skal studentene kunne:
Kjenne til og bruke ph.d.-forskriften og retningslinjer for ph.d-utdanningen ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora.
Kjenne til og bruke forskningsetiske retningslinjer
Planlegge og utvikle eget forskningsarbeid i henhold til institusjonens måter å kvalitetssikre doktorgradsutdanningen på.

Innhold

Ph.d.-kandidaten skal gjennom kurset bli kjent med de retningslinjene og veiledende dokumentene som gjelder for kvalitetssikring på ulike tidspunkt i ph.d.-løpet (jf. studieplan for ph.d. i lesevitenskap og for ph.d. i utdanningsvitenskap). Spesifikt vil seminaret inneholde tema som forskningsetikk, datahåndtering, vitenskapelig skriving og veiledning. I tilknytning til forskningsetikk vil plagiat og medforfatterskap bli vektlagt.

Forkunnskapskrav

Kandidater som er tatt opp på én av ph.d.-utdanningene ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora har de nødvendige kvalifikasjoner for å delta.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig og muntlig presentasjon av eget prosjekt1/1

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

75 % oppmøte

Fagperson(er)

Faglærer
Ulrich Dettweiler , Jeanette Rollheim

Arbeidsformer

Seminarer med forelesning, diskusjoner og muntlige presentasjoner.

Åpent for

Lesevitenskap - Ph.d.
Utdanningsvitenskap - Ph.d.

Emneevaluering

Etter gjennomført kurs.

Litteratur

Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi, NESH 2016.
(Forsknings)etiske retningslinjer for veiledere/ansatte ved Universitetet i Stavanger
Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Stavanger (28.4.2016)
Studieplan - Ph.d. i utdanningsvitenskap (f.o.m. 1.1.2017)
Studieplan - Ph.d. i lesevitenskap (f.o.m. 1.1.2017)
Vurdering av kvalitet og framdrift i doktorgradsprosjekt. Retningslinjer for phd-programmene Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Veiledende mal for revidert ph.d.-plan
Veiledende standard for ph.d.-avhandlinger ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Anders Johansen: Skriv! Håndverk i sakprosa. Oslo, Spartacus, 2009.
Lotte Riencker: "Skriving og kunnskapsbygging i høyere utdanning - hva vet vi, hva trenger vi å vite?", i: Synnøve Matre og Torlaug Løkensgard Hoel: Skrive for nåtid og framtid. Skriving og rettleiing i høgre utdanning. Trondheim, Tapir, 2007.
Sissel Lie: "Kjøreregler for PhD-veiledning", i: Synnøve Matre og Torlaug Løkensgard Hoel: Skrive for nåtid og framtid. Skriving og rettleiing i høgre utdanning. Trondheim, Tapir, 2007.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 08.04.2020

Historikk