en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

DLV131_1

Diskurs- og tekstanalyse

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Kurset vil legge vekt på språk/tekst som helhetlig kommunikasjonsprosess, dvs. hvor teksten/diskursen, eller «språk-i-bruk», betraktes som åpen og flerstemmig eller som sosialt regulert praksis.

Læringsutbytte

Kunnskaper
Etter fullført emne skal kandidaten kunne:
- Vurdere hensiktsmessigheten og anvendelsen av ulike metoder og prosesser/analysestrategier innen diskursanalyse i forskning og utviklingsprosjekter
- Ha en breddekunnskap innen diskursanalyse som forskningsfelt og metode
Ferdigheter
Etter fullført emne skal kandidaten kunne:
- Reflektere over diskurs og tekst som komplekse kommunikasjonsprosesser
- Trekke linjer og paralleller mellom diverse teoretiske diskursanalytiske tilnærminger for å bidra med en selvstendig og kritisk metodologisk refleksjon og tilnærming
Generell kompetanse
Etter fullført emne skal kandidaten kunne:
- Identifisere diskursanalytiske problemstillinger
- Delta i tverrfaglige diskusjoner innen diskursanalyse
- Formidle et selvstendig arbeid og beherske fagområdets uttrykksformer og teoretiske referanser

Innhold

Diskurs- og tekstanalytiske problemstillinger og tilnærminger står sentralt i både samfunnsvitenskapelig og humanistisk forskning. Kurset vil legge vekt på språk/tekst som helhetlig kommunikasjonsprosess, dvs. hvor teksten/diskursen, eller «språk-i-bruk», betraktes som åpen og flerstemmig eller som sosialt regulert praksis.
Det krever et godt overblikk over feltet for å utvikle en metodologisk refleksjon innen diskurs- og tekstanalyse. Kurset vil først introdusere diskursanalyse som forskningsfelt og metode. Den første delen av kurset (som består av videobaserte forelesninger) vil derfor legge vekt på å presentere og diskutere ulike tradisjoner og teorier innenfor diskurs- og tekstanalyse. Den andre del av kurset (som består av seminar) vil drøfte J.P. Gees tverrvitenskapelige tilnærming til diskursanalyse (2011) som et mulig eksempel på hvordan tekst- og diskursanalyse kan være en metodologisk inngang til et ph.d-arbeid.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

Kvalifikasjoner for ph.d.-studiet.

Eksamen/vurdering

Essay og muntlig presentasjon
Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Essay1/2 Bestått - Ikke bestått
Muntlig presentasjon1/220 minutterBestått - Ikke bestått
Essay på 4000 ord (8-10 sider) +/- 10%

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Tema og problemstilling for essayet skal velges i samråd med fagansvarlig for emnet. Obligatorisk oppmøte på seminarene.

Fagperson(er)

Faglærer
Ingrid Nielsen
Emneansvarlig
Alexandre Dessingué

Arbeidsformer

Videobaserte forelesninger, veiledning på Skype kombinert med individuelt studium og seminarsamlinger (3 dager i løpet av semesteret).

Åpent for

Lesevitenskap - PhD

Utdanningsvitenskap - PhD

Andre relevante PhD-utdanninger

Emneevaluering

Avsluttende diskusjon med studentene som skal rapporteres skriftlig. Kurset skal inngå i evalueringsprosedyren på ph.d.-programmene ved fakultetet.

Litteratur

Obligatorisk pensum:
Johannes Angermuller (2015). «Discourse studies». In: James D. Wright (ed.): International Encyclopedia of the Social and Behavorial Sciences, Second Edition. Amsterdam: Elsevier. [10 pp.]. Tilgjengelig på: http://www.johannes-angermuller.net/pub/html/Angermuller2015DiscourseStudies.html
James Paul Gee (2011). An Introduction to Discourse Analysis - Theory and Method. New York and London: Routledge. [218 pp.]
James Paul Gee (2014). How to do Discourse Analysis - A toolkit. New York and London: Routledge. [204 pp]
Margaret Wetherell, Stephanie Taylor and Simeon J. Yates (2009). Discourse Theory and Practice. Los Angeles and London: Sage. [406 pp.]
(Det tas forbehold om mindre endringer)
Kurset tilbys med forbehold om 5 eller flere deltakere.


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 11.08.2020

Historikk