en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

DLV125_1

Avslutningsseminar

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Seminaret skal gi en forberedelse til avslutningen av ph.d.-utdanningen ved Fakultetet ved utdanningsvitenskap og humaniora, med fokus på stegene fra innlevering av avhandling til gjennomføring av disputas.

Læringsutbytte

Etter dette kurset skal studentene:
Kjenne til formelle prosedyrer knyttet til levering av avhandlingen
Kjenne til mulige utfall av komiteens vurdering og konsekvenser av disse
Ha innsikt i prøveforelesningens og disputasens form
Reflektere over disputasen som offentlig forsvar for og samtale om avhandlingen

Innhold

Kurset består av en veksling mellom informasjon om formelle aspekter ved innlevering av avhandlingen og belysning av disputasen som en muntlig form og genre. Et sentralt poeng på seminaret er å forberede ph.d.-kandidatene på innlevering av avhandlingen, mulige utfall av komiteens vurdering og disputasen som form og offentlig samtale.
Ph.d.-kandidaten skal etter seminaret bli trygg på prosedyrer og formelle aspekter ved innlevering av avhandling, komiteens vurdering, prøveforelesning, disputas og kreering.

Forkunnskapskrav

Kandidater som er tatt opp på ph.d.-utdanning ved Fakultetet for Utdanningsvitenskap og humaniora og som er i ferd med å levere avhandlingen til bedømmelse for graden ph.d. har de nødvendige kvalifikasjoner for å delta.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Deltaking1/1 Bestått - Ikke bestått
Seminaret er obligatorisk, men gir ikke studiepoeng.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

75 % oppmøte
Godkjent seminar forutsetter tilstedeværelse i minimum 75 % av kursdagen.

Fagperson(er)

Faglærer
Jeanette Rollheim , Ulrich Dettweiler

Arbeidsformer

Diskusjoner, informasjon, eksempler.

Åpent for

Lesevitenskap - Ph.d.
Utdanningsvitenskap - Ph.d.

Emneevaluering

Evalueringsskjema sendes ut etter gjennomført seminar

Litteratur

Anbefalt leseliste:
Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Stavanger (13.6.2020)
Studieplan for ph.d. i utdanningen ved UH-fakultetet
Veiledende standard for ph.d.-avhandlinger ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Skjema for medforfattererklæringer
Søknad om godkjenning av opplæringsdel
Sjekkliste for habilitetsvurderinger
Habilitetserklæringsskjema
Søknad om å få avhandlingen bedømt for graden ph.d.
Pressemeldingsskjema
Veiledning om bedømmelse av norske doktorgrader
Kriterier for evaluering av en ph.d.-avhandling
Prosedyre for disputasens gang (ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora), ved regulære disputaser og ved digitale disputaser
I tilfelle force majeur-situasjon
Tips fra Attende (trykkeriet)


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 08.08.2020

Historikk