en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

DLV125_1

Avslutningsseminar

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Seminaret skal gi en forberedelse til avslutningen av ph.d.-utdanningen ved Fakultetet ved utdanningsvitenskap og humaniora, med fokus på innlevering av avhandling og gjennomføring av disputas.

Læringsutbytte

Etter dette kurset skal studentene:
Kjenne til formelle prosedyrer knyttet til levering av avhandlingen
Kjenne til mulige utfall av komiteens vurdering og konsekvenser av disse
Ha innsikt i prøveforelesningens og disputasens form
Reflektere over disputasen som offentlig forsvar for og samtale om avhandlingen

Innhold

Kurset består av en veksling mellom informasjon om formelle aspekter ved innlevering av avhandlingen og belysning av disputasen som en muntlig form og genre. Et sentralt poeng på seminaret er å forberede ph.d.-kandidatene på levering av avhandlingen, mulige utfall av komiteens vurdering og disputasen som form og offentlig samtale.
Ph.d.-kandidaten skal etter kurset bli trygg på prosedyrer og formelle aspekter ved innlevering av avhandling, komiteens vurdering, prøveforelesning, disputas og kreering.

Forkunnskapskrav

Kandidater som er tatt opp på én av ph.d.-utdanningene ved Fakultetet for Utdanningsvitenskap og humaniora og som er i ferd med å levere avhandlingen til bedømmelse for graden ph.d. har de nødvendige kvalifikasjoner for å delta.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Deltaking1/1 Bestått - Ikke bestått
Seminaret er obligatorisk, men gir ikke studiepoeng.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

75 % oppmøte
Godkjent seminar forutsetter tilstedeværelse i minimum 75 % av kursdagen.

Fagperson(er)

Faglærer
Jeanette Rollheim , Ingrid Nielsen

Arbeidsformer

Seminaret er obligatorisk, men gir ikke studiepoeng.

Åpent for

Lesevitenskap - Ph.d.
Utdanningsvitenskap - Ph.d.

Emneevaluering

Etter gjennomført seminar

Litteratur

Leseliste:
Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Stavanger (28.4.2016)
Studieplan - Ph.d. i utdanningsvitenskap
Studieplan - Ph.d. i lesevitenskap
Veiledende standard for ph.d.-avhandlinger ved Det humanistiske fakultet
Skjema for medforfattererklæringer
Søknad om godkjenning av opplæringsdel
Sjekkliste for habilitetsvurderinger
Habilitetserklæringsskjema
Søknad om å få avhandlingen bedømt for graden ph.d.
Pressemeldingsskjema
Veiledning om bedømmelse av norske doktorgrader
Kriterier for evaluering av en ph.d.-avhandling
Skjema ved bedømmelse av avhandling
Prosedyre for disputasens gang (ved Det humanistiske fakultet)
I tilfelle force majeur-situasjon
Tips fra Attende (trykkeriet)


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 27.05.2020

Historikk