en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

DAT650_1

Blokkjedeteknologier

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Faget gir innsikt i forskjellige teknologier og modeller for blokkjedesystemer og praktisk erfaring med utvikling av smarte kontrakter.

Læringsutbytte

Kunnskap:
  • Kjenne til forskjellige modeller for blokkjeder med både åpent og lukket medlemskap.
  • Kjenne til forskjellige konsensus algoritmer som brukes for blokkjeder og deres sannsynlighetsgarantier.
  • Kjenne til smarte kontrakter og forskjellige modeller for utførelsen av disse.
  • Kjenne til kryptografiske primitiver som brukes i blokkjeder.

Ferdigheter:
  • Være i stand til å utvikle applikasjoner basert for kjøring på en blokkjede.
  • Kunne resonere rundt systemer og applikasjoner som involverer blokkjede teknologi.

Generell kompetanse:
  • Vite hvordan og når man kan bruke blokkjedeteknologier.

Innhold

Faget gir innsikt i forskjellige teknologier og modeller for blokkjedesystemer.
Første del av faget dekker voteringskonsensus og Byzantine feiltolerante systemer og deres anvendelse innen lukkede blokkjeder. Flere systemer med forskjellige feilmodeller og antakelser vil bli presentert, inkludert systemer som er robuste mot ondsinnede og egoistiske noder.
Den andre delen av faget dekker Nakamoto-konsensus og dens bruk for åpne blokkjeder. Denne delen dekker forskjellige teknikker for å avverge Sybil-angrep som proof-of-work og proof-of-stake mekanismer.
Faget vil også gjennomgå noe av det kryptografiske grunnlaget for blokkjeder, som hash-kjeder, Merkle-trær og flerpartssignaturer.
I tillegg til forelesningene må studentene lese og diskutere noen relaterte forskningspublikasjoner.
I laboppgavene og prosjektet vil studentene jobbe med mining i en proof-of-work blokkjede, jobbe med oppsett av sikre systemer som kan motstå ondsinnede angrep, og implementere en sikker applikasjon gjennom smarte kontrakter.

Forkunnskapskrav

DAT510 Sikkerhet og sårbarhet i nettverk
DAT510 Sikkerhet og sårbarhet i nettverk

Anbefalte forkunnskaper

DAT520 Distribuerte systemer
DAT520 Distribuerte systemer

Eksamen/vurdering

Prosjektoppgave med presentasjon og skriftlig eksamen
Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Prosjektoppgave med muntlig presentasjon4/10 A - F
Skriftlig eksamen6/104 timerA - F
Vurderingen består av en skriftlig eksamen (4 timer) og en prosjektoppgave.
Skriftlig eksamen teller 60% av karakteren.
Prosjektoppgaven teller 40% av karakteren og vurderes gjennom innlevert rapport og en muntlig presentasjon. Begge deler må gjennomføres før endelig karakter fastsettes. Prosjektoppgaven utføres i gruppe, men gruppemedlemmene kan få ulik karakter basert på den muntlige presentasjonen.
Hvis en student ikke består prosjektoppgaven, må hun/han ta dette om igjen neste gang kurset undervises.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

To obligatoriske individuelle laboppgaver (programmeringsoppgaver). Godkjent/ikke godkjent. Alle programmeringsoppgavene må godkjennes innen angitte tidsfrister for å kunne ta ut prosjektoppgaven. Godkjenning skjer ved innlevering av kode, samt etterfølgende godkjenning på lab.
Fem obligatoriske individuelle øvingesoppgaver (teorioppgaver). Godkjent/ikke godkjent. Minst fire av fem øvinger må godkjennes innen angitte tidsfrister for å gå opp til skriftlig eksamen. Godkjenning skjer gjennom innlevering i Canvas.
Gjennomføring av obligatorisk lab og øvinger skal gjøres til de tider og i de grupper som er oppsatt. Fravær på grunn av sykdom eller av andre årsaker skal snarest mulig kommuniseres til laboratorie- eller fagansvarlig. Det kan ikke påregnes å få gjennomføre lab utenom oppsatt tid hvis dette ikke er kommunisert og ny avtale gjort.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Leander Nikolaus Jehl

Arbeidsformer

6 timer undervisning/laboratorieøvinger per uke

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

Litteratur

  • Lysark og artikkelsamling publisert på Canvas
  • Notater fra forelesningen


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 02.06.2020

Historikk