en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

DAT610_1

Trådløs kommunikasjon

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Trådløs kommunikasjon har oppnådd stadig større popularitet de siste to tiårene, og har allerede blitt en viktig del av hverdagen vår. Dette emnet er rettet mot å gi en oversikt over de viktigste prinsippene og de nyeste teknologiene som muliggjør vanlig trådløs kommunikasjon.

Læringsutbytte

Kunnskap:
  • Grunnleggende kunnskap om trådløs kommunikasjon
  • Utfordringer og protokoller for trådløse nettverk
  • Designprinsipper for mobile og trådløse nettverk
  • Internasjonale standarder for trådløse nettverk

Ferdigheter:
  • Identifisere ytelsen, påliteligheten og sikkerhetsutfordringene i et trådløst kommunikasjonsmiljø
  • Evaluere og velge riktig trådløs nettverksteknologi for en gitt applikasjon og et gitt miljø
  • Utforme enkle trådløse nettverksprotokoller

Generelle kompetanse:
  • Forstå de grunnleggende teknologiene i trådløse nettverk
  • Forstå de teoretiske og praktiske muligheter og problemstillinger i ulike trådløse kommunikasjonsteknologier

Innhold

Emnet beskriver en kort historikk, hovedprinsippene og systemarkitektur for trådløs og mobil kommunikasjon og utviklingen mot dagens systemer. Ulike teknikker og teknologier for fysisk lag (f.eks trådløs kanal og modulering) og datalinklaget (f.eks mediaaksesskontroll og feilkontroll) er beskrevet. Nettverks- og transportlag er kort behandlet med et spesielt fokus på de videre utfordringene og begrensningene gitt av den trådløse kommunikasjonen. Ulike trådløse kort- og mellomdistansenettverksarkitekturer, som IEEE 802.11 (Wi-Fi) og IEEE 802.15 (Bluetooth og ZigBee) presenteres. Det gis også en innføring i mobilarkitekturene (dvs. GSM, UMTS, LTE og 5G). Sikkerhetstruslene og tilgjengelige sikkerhetsverktøy og teknikker i trådløse nettverk vil også bli diskutert. I tillegg presenteres også enkelte trådløse og mobile applikasjoner og tjenester, som for eksempel Internet of Things (IoT), Multi-access Edge Computing og Smart City.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Innleveringer, prosjektrapport og skriftlig eksamen
Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Innleveringer20/100 A - FAlle.
Prosjektrapport20/100 A - FAlle.
Skriftlig eksamen60/1004 timerA - FIngen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Godkjent, enkel kalkulator tillatt.
Innleveringer teller 20 %, prosjektrapport teller 20 % og skriftlig eksamen teller 60 % på total karakteren. Alle tre deler må være bestått for å få karakter i emnet.
Prosjektet gjennomføres i gruppe.
Hvis en kandidat ikke består innleveringsoppgavene eller skriftlig eksamen, kan han/hun ta dette som kontinuasjonseksamen påfølgende semester. Prosjektrapporten må tas om igjen neste gang emnet undervises.

Fagperson(er)

Faglærer
Gianfranco Nencioni
Emneansvarlig
Gianfranco Nencioni
Instituttleder
Tom Ryen

Arbeidsformer

4 timer forelesning per uke, i tillegg til arbeid med øvinger og prosjektoppgave.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Trådløs kommunikasjon (MID260_1) 10

Åpent for

Datateknologi - Master program
Kybernetikk og robotteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år
Utveksling ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

Litteratur


Lenke til pensumliste


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 30.09.2020

Historikk