en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

DAT600_1

Algoritmeteori

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Kuset gir et videregående studie av algoritmeteori og kompleksitetsteori, som inkluderer følgende emner: Graf og graf algoritmer, greedy algoritmer, dynamisk algoritmer, lineær programmering, og NP- analyse.

Læringsutbytte

Etter å ha tatt dette emnet skal studenten:
  • Kunne forstå hva algoritmer og datastrukturer generelt betyr, når man lager store og komplekse dataprogrammer
  • Kunne lage effektive algoritmer, med hensyn til tidsbruk og andre ressurser som minne
  • Kunne bruke forskjellige typer algoritmer
  • Kunne velge optimale algoritmer for bestemt type programmeringsoppgaver

Innhold

Emnet vil gi en videregående studie av algoritmeteori og kompleksitetsteori. Det inneholder sortere og ordre statistikk, datastrukturer, videregående programdesign og analyse, videregående datastrukturer, graf og graf algoritmer, algoritmer for multitråd programmering og NP- analyse.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

DAT200 Algoritmer og datastrukturer

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen1/14 timerA - FIngen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Godkjent, enkel kalkulator tillatt.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske øvinger
4 obligatoriske innleveringsoppgaver.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Reggie Davidrajuh
Instituttleder
Tom Ryen

Arbeidsformer

4 timer forelesninger og 2 timer øvinger.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Algoritmeteori (MID290_1) 10

Åpent for

Datateknologi - Master program

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 30.09.2020

Historikk