en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

DAT530_1

Diskret simulering og ytelsesanalyse

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Dette kurset introduserer Petri nett teori; deretter brukes teorien i modellering, simulering og analyse av diskrete systemer.

Læringsutbytte

Etter å ha tatt dette emnet skal studenten:
  • Kunne forstå hva ytelsesvurdering og simulering generelt betyr, hvor flere datasystemer spiller sammen.
  • Kunne modellere og simulere realistiske systemer for å måle ytelsen.
  • Kunne bruke Petri nett teori for å modellere diskret systemer.
  • Kunne bruke anvendt statistikk for å analysere data.

Innhold

Emnet vil gi en innføring i kvantitative metoder for konstruksjon, dimensjonering og analyse av distribuerte systemer. Dette vil inneholde ytelsesbetraktninger under systemutvikling og -drift; grunnleggende begreper, måleteknikker og verktøy; belastningskarakterisering; statiske, dynamiske og hierarkiske modeller; elementær kønettverksanalyse samt diskret hendelsessimulering; diskret hendelses baserte modeller ved hjelp av GPenSIM. Petri net teori; anvendt statistikk (som factor analysis, ANOVA, hypothesis testing) for å filtrere og analysere data.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Hjemmeeksamen og oppgave(r)
Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeeksamen40/1004 timerA - F
Prosjektoppgave60/100 A - FAlle.
Prosjektoppgave teller 60 % av totalkarakter. Prosjektet kan gjøres individuelt eller i gruppe av 2-3 studenter.
Dersom en student ikke leverer prosjektet i tide regnes det som stryk så sant det ikke foreligger gyldig dokumentasjon som har gitt grunnlag for utvidet tid.

Dersom en student stryker på prosjektet kan studenten ta et nytt prosjekt med en ny tittel neste gang emnet går som normalt, eller etter avtale med faglærer i kontinuasjons-perioden i det påfølgende semester.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Reggie Davidrajuh
Instituttleder
Tom Ryen

Arbeidsformer

4 timer forelesninger og 2 timer øvinger.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Diskret simulering og ytelsesanalyse (MID280_1) 10

Åpent for

Datateknologi - Master program
Kybernetikk og robotteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år
Robotteknologi og signalbehandling - Master i teknologi/siv.ing.

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

Litteratur


Lenke til pensumliste


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 19.09.2020

Historikk