en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

DAT530_1

Diskret simulering og ytelsesanalyse

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Dette kurset introduserer Petri nett teori; deretter brukes teorien i modellering, simulering og analyse av diskrete systemer.

Læringsutbytte

Etter å ha tatt dette emnet skal studenten:
  • Kunne forstå hva ytelsesvurdering og simulering generelt betyr, hvor flere datasystemer spiller sammen.
  • Kunne modellere og simulere realistiske systemer for å måle ytelsen.
  • Kunne bruke Petri nett teori for å modellere diskret systemer.
  • Kunne bruke anvendt statistikk for å analysere data.

Innhold

Emnet vil gi en innføring i kvantitative metoder for konstruksjon, dimensjonering og analyse av distribuerte systemer. Dette vil inneholde ytelsesbetraktninger under systemutvikling og -drift; grunnleggende begreper, måleteknikker og verktøy; belastningskarakterisering; statiske, dynamiske og hierarkiske modeller; elementær kønettverksanalyse samt diskret hendelsessimulering; diskret hendelses baserte modeller ved hjelp av GPenSIM. Petri net teori; anvendt statistikk (som factor analysis, ANOVA, hypothesis testing) for å filtrere og analysere data.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Skriftlig eksamen og oppgave(r)
Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen40/1004 timerA - FIngen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Godkjent, enkel kalkulator tillatt.
Prosjektoppgave60/100 A - FAlle.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Reggie Davidrajuh
Instituttleder
Tom Ryen

Arbeidsformer

4 timer forelesninger og 2 timer øvinger.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Diskret simulering og ytelsesanalyse (MID280_1) 10

Åpent for

Masternivå på Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet.

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

Litteratur

Hruz,B. and Zhou,M.C. (2007) Modeling and Control of Discrete-event Dynamic Systems. Springer Verlag.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 08.04.2020

Historikk