en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

DAT510_1

Sikkerhet og sårbarhet i nettverk

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Grunnleggende problem og utfordringer, kryptografi, kryptografiske protokoller, sikker programvare og hærverkskode, aksesstyring, sikringsmekanismer i nett, analyse og administrasjon, lover og regler. Gjesteforelesninger vil aktualisere emner i kurset etter behov.

Læringsutbytte

Kunnskap: - Kunne grunnleggende kryptografi - Kunne kryptografiske protokoller - Kunne sikker programvare og hærverkskode - Kunne grunnleggende sikkerhetsrelaterte lover og regler Ferdigheter: - Beherske adgangskontroll i et distribuert nettverk - Beherske sikringsmekanismer i nett - Beherske sikkerhetsanalyse og administrasjon for distribuerte systemer Generell kompetanse: - Designe og sertifisere sikkerhetsløsninger og analysere sårbarhet i nettverk.

Innhold

Grunnleggende problem og utfordringer, kryptografi, kryptografiske protokoller, sikker programvare og hærverkskode, aksesstyring, sikringsmekanismer i nett, analyse og administrasjon, lover og regler. Gjesteforelesinger vil aktualisere emner i kurset etter behov.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Skriftlig eksamen og øving
Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen6/104 timerA - FIngen hjelpemidler tillatt
Øving4/10 A - FAlle.
3 semesterprosjekter som karaktersettes og danner grunnlag for 40% av sluttkarakteren.
Hvis en student ikke består semesterprosjektene, må hun/han ta dette om igjen neste gang kurset undervises.
Skriftlig eksamen teller 60 % av sluttkarakteren.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Gjennomføring av obligatorisk lab skal gjøres til de tider og i de grupper som er oppsatt og publisert på Canvas. Fravær på grunn av sykdom eller av andre årsaker skal snarest mulig kommuniseres til laboratorie- eller fagansvarlig. Det kan ikke påregnes å få gjennomføre lab utenom oppsatt tid hvis dette ikke er kommunisert og ny avtale gjort.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Rong Chunming
Faglærer
Dhanya Therese Jose
Instituttleder
Tom Ryen

Arbeidsformer

4 timer forelesninger og 2 øvingstimer med veiledning.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Datasikkerhet (MID100_1) 10

Åpent for

Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet
Datateknologi - Master program
Utveksling ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

Litteratur


Lenke til pensumliste


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 30.09.2020

Historikk