en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

DAT310_1

Webprogrammering

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Kurset introduserer de grunnleggende konseptene til World Wide Web, og de prinsipper og verktøy som brukes til å utvikle webapplikasjoner. Kurset avsluttes med et prosjekt der studentene får i oppgave å utvikle en fullskala webapplikasjon.

Læringsutbytte

Kunnskap:
 • Klient-tjener kommunikasjon på Web, W3C standarder, mark-up språk, klient-side skripting, server-side programmering, tilgang og manipulering av data.

Ferdigheter:
 • Forstå krav og begrensninger for web-baserte applikasjoner.
 • Design og implementering av klient-tjener webapplikasjoner.
 • Sett opp og teste applikasjoner i lokalt utviklingsmiljø.

Generell kompetanse:
 • Design av interaktive systemer som gir brukerne en positiv opplevelse.

Innhold

Kurset fokuserer på de tekniske ferdighetene og designprinsipper som kreves for å utvikle interaktive webapplikasjoner. Studentene vil lære hvordan webtjenere, nettlesere, klientside-skript, og tjenerside-skript samhandler for å produsere det folk møter når de får tilgang til Web. Inntrykket folk får av applikasjonen skal være uavhengig av hvilke nettlesere som brukes.
Spesielt dekker emnet følgende:
 • Hvordan lage, strukturere og sette opp websider ved hjelp av HTML og CSS.
 • Benytte hendelsesorientert programmering i Javascript til å utvikle dynamisk websider.
 • Hvordan sette opp en lokal webserver og utviklingsmiljø.
 • Tjenerside-programmering i Python.
 • Oppkobling mot en MySQL database og manipulering av data i databasen.
 • Dynamisk visning av innhold ved hjelp av AJAX.
 • Bruke ulike rammeverk og biblioteker for webutvikling.
 • Vurdere sikkerhet, skalerbarhet og støtte i ulike nettlesere.

Forkunnskapskrav

Et av følgende alternativer:
 • DAT100 Objektorientert programmering
 • DAT110 Grunnleggende programmering

Anbefalte forkunnskaper

DAT200 Algoritmer og datastrukturer, DAT250 Informasjons- og programvaresikkerhet

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen1/14 timerA - FAlle.
Eksamen gjennomføres digitalt. Eksamen er åpen med tilgang til nettressurser og det lokale utviklingsmiljøet.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk arbeidskrav
10 øvinger, hvor minst 8 må være godkjent.
For å kunne gå opp til eksamen må alle obligatoriske arbeidskrav være godkjent av faglærer.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Leander Nikolaus Jehl
Instituttleder
Tom Ryen

Arbeidsformer

6 timer forelesning/laboratorieøvinger pr. uke.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Webprogrammering (BID250_1) 5
Interaksjondesign (BID180_2) 5
Menneske og maskin (BID180_1) 5
Menneske - maskin (TE0308_1) 5
Menneske - maskin (TE0308_A) 5

Åpent for

Datateknologi - bachelorstudium i ingeniørfag
Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 30.09.2020

Historikk