en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

DAT300_1

Kommunikasjonsteknologi 2

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Emnet bygger videre på DAT230 Kommunikasjonsteknologi 1. Sentrale emner inkluderer LAN / WAN svitsjing og rutingprotokoller, kvalitet på tjenesten (QoS) og nyere teknologi innen datanettverk - f.eks. IoT, skybasert og programvaredefinert nettverk (SDN). Gjennomføringen av dette emnet sammen med DAT230 og ytterligere uavhengige studier gir studenten de nødvendige ferdighetene for å oppnå en Cisco CCNA-sertifisering.

Læringsutbytte

Etter fullført emne vil studenten kunne ha en detaljert forståelse av kommunikasjonsnettverkets utforming, drift og protokoller med vekt på nettverksskalerbarhet og programmerbarhet for avanserte nettverksteknologier og topologier.
Ferdigheter: Studenten vil kunne:
  • Implementere IP-adressering og tjenester i et kommunikasjonsnettverk
  • Konfigurere (og feilsøke) VLAN-brytere
  • Distribuere forskjellige ruteprotokoller og strategier på nettverkskomponenter
  • Konstruere (og feilsøke) større nettverk

Oppnådde ferdigheter vil hovedsakelig være basert på Cisco, men ikke begrenset til Ciscos nettverksmaskinvare- og programvareløsninger.

Generell kompetanse: Etter å ha tatt dette faget vil studenten kunne:
  • Analysere datanettverk
  • Få tilstrekkelig kompetanse innen design og styring av kommunikasjonsnettverk
  • Gjøre vurderinger som er nødvendige for å identifisere viktige resultatmålinger og krav
  • Implementere løsninger for å forbedre nettverksytelsen

Innhold

Emnet bygger videre på DAT230 kommunikasjonsteknologi 1.
Emnet gir en detaljert oversikt over hvordan lokalnettverk (LAN) er konfigurert og skalert ved å bruke moderne koblings- og ruteteknologier. På den måten diskuteres det flere dynamiske rutingsprotokoller (f.eks. OSPF og EIGRP). Videre gis det en oversikt over WAN-området med teknologier, og protokoller med fokus på innkapsling, tunnelering og ruting av protokoller for gren- og P2P-forbindelser over WAN-er (f.eks. VPN, BGP, GRE, IPSec og MPLS). Det vil også gis en kort oversikt over generelle sider ved nettverkssikkerhet og overvåking i slike miljøer. Quality of Service (QoS) i nettverket bli diskutert. Dette vil omfatte diskusjon av QoS-strategier ved forskjellige nettverkslag, for eksempel AQM og køstrategier, Diffserv og Intserv. I en annen del av kurset vil de moderne nettverkstrender og utvikling av kommunikasjonsnettverk (og Internett-teknologier) på flere lag i nettverksstabelen bli diskutert. Dette vil blant annet omfatte de siste trendene innen nettverksprogramvare (softwarization) og virtualiseringskonsepter som bruker SDN og NFV i skytjenester, spesielt i sammenheng med kommende 5G-mobilnett. Emnet vil også belyse visse avanserte områder innen nettverksutvikling, spesielt innen transport- og applikasjonslag som QUIC, HTTP2 | 3 og IETF-relaterte aktiviteter.
Det er verdt å merke seg at emnets læreplan består av forelesninger og laboratorieøkter. Gjennomføringen av dette emnet sammen med DAT230 og ytterligere uavhengige studier gir studenten de nødvendige ferdighetene for å oppnå Cisco CCNA-sertifisering.

Forkunnskapskrav

DAT230 Kommunikasjonsteknologi 1
10 studiepoeng i nettverk eller datakommunikasjon

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Muntlig eksamen1/130 minutterA - F
Skriftlig eksamen teller 60 % av totalkarakter. Muntlig eksamen teller 40 % av totalkarakteren.
Den skriftlige eksamen består av en digital flervalgsoppgave eksamen.
Tillatte hjelpemidler på muntlig og skriftlig eksamen: Bestemt, enkel kalkulator.
Kandidaten må ha bestått både den muntlige og skriftlige eksamen for å oppnå endelig karakter.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske øvinger
Studenten må oppfylle alle følgende kriterier for å få kunne fremstille seg til muntlig og skriftlig eksamen:
  • godkjent av 90% av kapitteloppgaver
  • godkjent alle laboppgaver som holdes gjennom hele semesteret

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Gianfranco Nencioni
Faglærer
Tuan Williams
Instituttleder
Tom Ryen

Arbeidsformer

Totalt vil det være 8 timer pr. uke med forelesninger, og det inkludert lab sesjoner med gruppearbeid, laboratorieøvelser, oppgaveløsning.

Åpent for

Datateknologi - bachelorstudium i ingeniørfag
Kybernetikk og robotteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer

Litteratur


Lenke til pensumliste


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 19.09.2020

Historikk