en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

DAT300_1

Kommunikasjonsteknologi 2

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Faget bygger videre på DAT230 Kommunikasjonsteknologi 1. Sentrale emner vil være ruting, WAN, LAN svitsjing, rutingprotokoller og utvidelse av IP adresse området. Etter fullført DAT230, DAT300, og ytterligere selvstendig fordypning kan det lede frem til Cisco CCNA sertifisering studiet.

Læringsutbytte

Etter å ha tatt dette emnet skal studenten ha kunnskap om:
  • Kommunikasjonsnettverkets virkemåter og å kunne justere skalerbarheten ut i fra behov. Nettverksteknologi og prinsippene for å drifte et kommunikasjonsnettverk

Ferdigheter:
  • Kandidaten skal være i stand til å implementere IP adressering og IP tjenester i et kommunikasjonsnettverk. Kandidaten vil være i stand til å konfigurere og feilsøke svitsjer med VLAN. Kandidaten skal være i stand til å utføre datatekniske operasjoner og ruting på Cisco komponenter. Kandidaten skal kunne håndtere Cisco IOS software til oppbygning av et større nettverk og til feilsøking.

Generell kompetanse:
  • Etter å ha tatt dette emnet vil kandidaten være i stand til å analysere nettverket. Kandidaten vil ha tilstrekkelig kompetanse til å kunne gå inn og administrere et kommunikasjonsnettverk og vurdre hva som må til for å forbedre et nettverket

Innhold

Faget bygger videre på DAT230 Kommunikasjonsteknologi 1. Kurset gir en innføring i hvordan lokale nett (LAN) bygges opp ved å utnytte moderne svitsjeteknologi. Siste delen av kurset viser hvordan lokale bedriftsnett kan knyttes sammen, selv om det er stor geografisk avstand mellom de lokale nettene (WAN).
Etter fullført DAT230, DAT300 og ytterligere selvstendig fordypning kan det lede frem til Cisco CCNA sertifisering.

Forkunnskapskrav

DAT230 Kommunikasjonsteknologi 1

Eksamen/vurdering

Skriftlig og muntlig eksamen
Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen45/1004 timerA - F
Muntlig eksamen55/10030 minutterA - F

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske øvinger
90% av obligatoriske kapitteltester må være gjennomført før studenten får gå opp til endelig eksamen.
Alle obligatoriske laboppgaver må være gjennomført og godkjent. Oppgaven står i forelesningsplanen.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Gianfranco Nencioni
Faglærer
Tuan Williams , Terje Per Kårstad
Timelærer
Sigbjørn Wikshåland, Fredrik Emil Jensen
Instituttleder
Tom Ryen

Arbeidsformer

Totalt 8 timer pr. uke med forelesninger, gruppearbeid, laboratorieøvelser, oppgaveløsning.

Åpent for

Bachelornivå på Det teknisk-naturvitenskapelige fakultetet.

Masternivå på Det teknisk-naturvitenskapelige fakultetet.

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer

Litteratur

Switched Networks Companion Guide (Cisco Press)
Switched Networks Lab Manual (Cisco Press)
Switched Networks Course Booklet (Cisco Press)
Connecting Networks Companion Guide (Cisco Press)
Connecting Networks Lab Manual (Cisco Press)
Connecting Networks Course Booklet (Cisco Press)


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 02.06.2020

Historikk