en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

DAT250_1

Informasjons- og programvaresikkerhet

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Faget skal gi en introduksjon til informasjonssikkerhet samt grunnleggende kunnskap om programvaresikkerhet. Programvaresikkerhet er hvordan å utvikle programvare som fortsetter å oppføre seg som forventet selv om den utsettes for angrep i form av villede handlinger utenfra. Dette betyr at egenskaper som konfidensialitet og integritet ivaretas, ikke bare tilgjengelighet. Kurset vil presentere vanlige feil og mottiltak, og beskrive programvareaktiviteter som bidrar til bedre programvaresikkerhet.

Læringsutbytte

Kunnskap:
 • Kunne grunnleggende informasjonssikkerhetskonsepter
 • Kjenne til de vanligste angrepsmåtene mot programvare
 • Kunne de vanligste teknikkene for trusselmodellering

Ferdigheter:
 • Beherske grunnleggende adgangskontroll-mekanismer, inkludert rollebasert aksesskontroll
 • Beherske teknikker for å unngå de vanligste angrepene på programvare
 • Beherske statisk sikkerhetsanalyse av programvare
 • Beherske grunnleggende teknikker for sikkerhetstesting av programvare, inkludert penetreringstesting

Generell kompetanse:
 • Skal kunne utvikle programvare som i størst mulig grad ikke inneholder sikkerhetsfeil og sårbarheter, gjennom å utføre bestemte programvareutviklingsaktiviteter.

Innhold

Programvaresikkerhet er hvordan å utvikle programvare som fortsetter å oppføre seg som forventet selv om den utsettes for angrep i form av villede handlinger utenfra. Dette betyr at egenskaper som konfidensialitet og integritet ivaretas, ikke bare tilgjengelighet.
Tema som dekkes omfatter:
 • Introduksjon til informasjonssikkerhet
 • Autentisering
 • Aksesskontroll RBAC
 • GDPR og personvern
 • Typiske angrep
 • OWASP top 10
   Software vulnerability
 • Dependency checking
 • Trusselmodellering
   STRIDE
  • EoP
 • Programvareaktiviteter for sikkerhet - BSIMM
 • Privacy by design (innebygget personvern)
 • Smidig programvaresikkerhet
 • Protection Poker
 • Statisk analyse for sikkerhet
 • OWASP testing guide
 • Risikobasert sikkerhetstesting
 • Penetreringstesting
   Kali Linux
  • Red Team
  • Bug bounties
  • Penetreringstestingsstandard
 • Kryptografi i programvare
   Nøkkelhåndtering
 • Web sikkerhet

 • Forkunnskapskrav

  ING100 Ingeniørfaglig innføringsemne - Data og elektro
  Det er nødvendig med grunnleggende programmeringskunnskaper for å løse obligatoriske oppgaver.

  Anbefalte forkunnskaper

  DAT110 Grunnleggende programmering

  Eksamen/vurdering

  Oppgaver og skriftlig eksamen
  Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
  Oppgaver4/10 A - F
  Skriftlig eksamen6/104 timerA - FIngen hjelpemidler tillatt

  Fagperson(er)

  Emneansvarlig
  Martin Gilje Jaatun
  Instituttleder
  Tom Ryen

  Arbeidsformer

  2 timer forelesning per uke + 4 timer forelesning annen hver uke.
  2 timer øvingsveiledning hver uke.

  Åpent for

  Datateknologi - bachelorstudium i ingeniørfag
  Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet

  Emneevaluering

  Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

  Litteratur


  Lenke til pensumliste


  Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

  Sist oppdatert: 30.09.2020

  Historikk