en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

DAT240_1

Videregående programmering

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Studenten skal lære mer avansert programmering i et sterkt typet objektorientert programmeringsspråk. Bruk av programvareutviklingsmetoder som agile til å utvikle et prosjekt.

Læringsutbytte

Kunnskap:
 • Bruk av sterkt typete programmeringsspråker
 • Objektorientert programmering og polymorfisme
 • Programvareteknikk og utviklingsmetoder som agile (scrum og kanban)
 • SOLID prinsipper og grunnleggende mønstre for programmering (design patterns)
 • Bruk av forskjellige verktøyer som compilers, build tools, debuggers og versjonskontroll

Ferdigheter:
 • Være i stand til å designe, utvikle og feilsøke komplekse programvaresystemer.
 • Kunne bruk av designmønstre

Generell kompetanse:
 • Kunne utvikle større og mer avanserte kjørbare dataprogrammer.

Innhold

 • Programvareutviklingsmetodologier for eksempel smidige metodologier som scrum og kanban
 • Mer utdypende om innkapsling og objektorientert programmering.
 • Polymorfisme i sterkt typete språk, inkludert grensesnitt og abstrakte klasser, SOLID, Design Patterns, Generics
 • Avanserte datastrukturer og algoritmer
 • Parallell programmering
 • Bruk av kompilatorer, build systemer
 • Bruk av versjonskontroll (git) og kodegjennomgang i grupper

Forkunnskapskrav

DAT110 Grunnleggende programmering

Anbefalte forkunnskaper

DAT200 Algoritmer og datastrukturer, DAT220 Databaser, DAT310 Webprogrammering

Eksamen/vurdering

Skriftlig og muntlig eksamen
Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
En skriftlig prøve3/54 timerA - F
Programmeringsprosjekt og muntlig prøve2/5 A - F
Prosjektoppgave bestående av en stor programmeringsoppgave. Oppgaven utføres i gruppe. Karakteren for prosjektoppgaven baseres på innlevert programkode og gruppevis muntlig fremføring av innlevert programkode. Begge deler må gjennomføres før endelig karakter fastsettes. Gruppemedlemmene kan få ulik karakter basert på den muntlige fremføringen.
Hvis en student ikke består prosjektoppgaven, må hun/han ta denne om igjen neste gang emnet undervises.
Skriftlig eksamen er digital (Inspera).

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

3 obligatoriske laboppgaver
Tre obligatoriske individuelle laboppgaver (programmeringsoppgaver). Godkjent/ikke godkjent. Alle programmeringsoppgavene må godkjennes for å få adgang til skriftlig eksamen. Godkjenning skjer ved innlevering via Autograder-systemet for automatisk evaluering, samt etterfølgende godkjenning på lab.
Gjennomføring av obligatorisk lab skal gjøres til angitte frister. Fravær på grunn av sykdom eller av andre årsaker skal snarest mulig kommuniseres til laboratorie- eller fagansvarlig. Det kan ikke påregnes å få gjennomføre lab utenom oppsatt tid hvis dette ikke er kommunisert og ny avtale gjort.
Konsekvens av at man ikke har fått godkjent laboratoriearbeid er at man ikke får gå opp til eksamen i emnet.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Vinay Jayarama Setty
Faglærer
Glenn Frode Henriksen
Instituttleder
Tom Ryen

Arbeidsformer

Forelesninger, individuelle programmeringsoppgaver og prosjekt som skal gjøres i grupper.
4 timer med forelesning og 4 øvingstimer pr. uke.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Programmering, videregående (BID100_1) 5
Programvareutvikling (DAT210_1) 10

Åpent for

Datateknologi - bachelorstudium i ingeniørfag
Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet

Emneevaluering

Skjer vanligvis ved skjema og/eller samtaler etter gjeldende retningslinjer.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 25.10.2020

Historikk