en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

DAT230_1

Kommunikasjonsteknologi 1

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Kommunikasjonsteknologi er grunnlaget for dagens moderne samfunn, med en betydelig innvirkning på vårt daglige liv. Dette emnet gir en detaljert oversikt over kommunikasjonsteknologier, fra de som er implementert av nettverksbrukeren og / eller applikasjonen til de i selve nettverket og helt til signalet som sendes ut på ledningen eller i luften, og dekker dermed alle lag i nettverkestack. Gjennomføringen av dette emnet sammen med DAT300 og ytterligere uavhengige studier gir studenten de nødvendige ferdighetene for å få Cisco CCNA-sertifisering.

Læringsutbytte

Kunnskap:
  • Grunnleggende om kommunikasjonsnettverk
  • Nettverksutfordringer og protokoller
  • Designprinsipper for datanettverk

Ferdigheter:
  • Identifisere utfordringene i et nettverk
  • Evaluere og velge riktig nettverksteknologi for en gitt applikasjon og miljø
  • Konfigurere og feilsøke switcher og rutere

Generelle kompetanse:
  • Forstå de grunnleggende teknologiene i kommunikasjonsnettverk
  • Forstå de teoretiske og praktiske utførelsene og problemstillingene til de forskjellige lagene og forskjellige protokoller

Innhold

Dette emnet gir en oversikt over de generelle prinsippene i datanettverk. Kommunikasjonsprotokollene vil bli introdusert ved å presentere hvert abstraksjonslag i forskjellige nettverksarkitekturer (f.eks. OSI og TCP/IP-modeller). Internett brukes som et eksempel på hvordan et datanettverk kan implementeres.
Ulike fysiske og datalink-lags protokoller og mekanismer er beskrevet. I tillegg presenteres nettverkslagsfunksjonaliteter og protokoller, som IP-adressering, subnetting og ruting. Transportlagsprotokoller (f.eks. TCP og UDP), tjenester og funksjonaliteter, for eksempel overbelastningskontroll og flytkontroll, diskuteres også. Hovedprotokollene for applikasjonslaget (f.eks. HTTP og DNS) vil bli oversikt.
Emnet diskuterer også strukturen og konfigurasjonen av rutere og switcher. Dessuten presenteres Access Control List (ACL), Virtual Local Area Networks (VLANs), Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) og Network Address Translation (NAT).
Labaktivitetene er hovedsakelig basert på Ciscos nettverksmaskinvare- og programvareløsninger, og tilsvarer de to første modulene i Ciscos CCNA.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Skriftlig og muntlig eksamen
Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen2/54 timer
Muntlig eksamen3/530 minutter
Den skriftlige eksamen består av en digital flervalgsoppgave eksamen.
Kandidaten må ha bestått både den muntlige og skriftlige eksamen for å oppnå endelig karakter.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske øvinger
90% av kapitteltester og 100% laboppgaver som avholdes gjennom hele semesteret, må godkjennes før det gis adgang til muntlig og skriftlig eksamen.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Gianfranco Nencioni , Naeem Khademi
Faglærer
Ravishankar Bhaskarrao Borgaonkar , Tuan Williams
Instituttleder
Tom Ryen

Arbeidsformer

Totalt 8 timer pr. uke med forelesninger, gruppearbeid, laboratorieøvelser, oppgaveløsning.

Åpent for

Studenter på bachelor i datateknologi ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultetet.

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 30.09.2020

Historikk