en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

DAT230_1

Kommunikasjonsteknologi 1

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Kurset gir en introduksjon til nettverk og nettverks teknologi med hovedvekt på kommunikasjonsteknologi.

Læringsutbytte

Etter å ha tatt dette emnet skal studenten ha kjennskap til:
 • Virkemåten og oppbygningen av et datanettverk. Ulike nettverksteknologier og prinsippene for å drifte et kommunikasjonsnettverk.

Ferdigheter:
 • Ha kunnskaper om nettverksteknologi og nettverksterminologi. Kjenne til noen enkle algoritmer for å rute pakker gjennom et nettverk.

Generell kompetanse:
 • Vite hvordan et kommunikasjonsnettverk fungerer. Kjenne til lagmodellen som brukes på Internett og vite hvilke tjenester hvert enkelt lag tilbyr.

Innhold

Kurset gir en introduksjon til nettverk og nettverks teknologi med hovedvekt på kommunikasjonsteknologi. Kurset er ment som en introduksjon til generelle prinsipper innen nettverksteknologi. Følgende tema er sentrale i kurset:
 • multipleksing
 • pakke og linjesvitsjing
 • protokoller
 • lagdelte modeller
 • enkle kø prinsipp
 • flytkontroll
 • overbelastningskontroll

Internett er brukt som eksempel på hvordan et datanett kan bygges opp. Med utgangspunkt i internett introduseres også:
 • generelle ruting algoritmer
 • Internett protokollene TCP/IP og HTTP

I kurset drøftes også oppbygningene av rutere og svitsjer. Fundamentale nettverksteknoliger som LAN, kabling, IP adressering og sub-netting blir også gjennomgått. Kurset inneholder flere praktiske lab-øvinger i øvingene og i disse øvingene anvendes standard nettverks komponenter.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Skriftlig og muntlig eksamen
Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen4 timer
Muntlig eksamen30 minutter

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske øvinger
90% av obligatoriske kapitteltester må være gjennomført før studenten får gå opp til endelig eksamen.
Alle obligatoriske laboppgaver må være gjennomført og godkjent. Oppgaven står i forelesningsplanen.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Gianfranco Nencioni
Faglærer
Tuan Williams
Instituttleder
Tom Ryen

Arbeidsformer

Totalt 8 timer pr. uke med forelesninger, gruppearbeid, laboratorieøvelser, oppgaveløsning.

Åpent for

Bachelor nivå på Det Teknisk-naturvitenskaplige fakultetet.

Master nivå på Det Teknisk-naturvitenskaplige fakultetet.

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

Litteratur

Introduction to Network - Companion Guide v6 Routing and Switching Essential - Companion Guide v6 Anbefalt tillegg: Introduction to Network - Lab Manual Routing and Switching Essential - Lab Manual


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 11.12.2019

Historikk