en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

DAT110_1

Grunnleggende programmering

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Studenten skal lære hvordan å skrive og kjøre dataprogrammer i programmeringsspråket Python

Læringsutbytte

Kunnskap
  • Ha en grunnleggende forståelse for strukturert programmering
  • Ha en grunnleggende forståelse for objektorientert programmering
  • Kunne begreper som variabler, datatyper, kontrollstrukturer, lister, funksjoner, klasser og objekter.

Ferdigheter
  • Kunne skrive og kjøre egendefinerte programmer ved bruk av klasser og objekter, funksjoner, kontrollstrukturer og tabeller.
  • Kunne løse programmeringsoppgaver ved bruk av Python som programmeringsspråk.
  • Kunne lage programmer med enkle grafiske brukergrensesnitt.
  • Kunne bruke metoder fra ferdigdefinerte klasser, opprette egendefinerte klasser og objekter og kunne opprette kommunikasjon mellom objekter.

Generell kompetanse
  • Kunne planlegge og kode kjørbare dataprogrammer
  • Kunne grunnleggende bruk av et versjonskontrollsystem (Git)

Innhold

Programmering i språket Python. Emnet skal gi en grunnleggende forståelse for strukturert og objektorientert programmering og evnen til å skrive og kjøre egendefinerte programmer. Studenten skal lære hvordan å bruke ferdigdefinerte funksjoner og klasser, samt hvordan å lage sine egne funksjoner og klasser. Et viktig konsept er hvordan å dele opp et problem i moduler og så lage modulene hver for seg. Modulene kan være funksjoner eller klasser. Studentene skal lære seg enkel testing av modulene de har laget. Studentene skal lære seg hvordan programmet deres kan ta imot beskjeder fra brukeren gjennom tekst og gjennom grafiske brukergrensesnitt. Studentene skal lære seg hvordan programmet kan lagre resultatene til fil og lese resultatene fra fil. Studenten skal lære seg grunnleggende bruk av Python datastrukturene liste, tuple, mengde og dictionary.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

ING100 Ingeniørfaglig innføringsemne - Data og elektro, ING110 Ingeniørfaglig innføring - Bygg, ING120 Ingeniørfaglig innføringsemne - Maskin, ING130 Ingeniørfaglig innføringsemne - Energiressurser, ING140 Ingeniørfaglig innføringsemne - Kjemi og miljø

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen1/14 timerA - F1)
Eksamen vil være elektronisk.
1) Læreboka, samt to A4 ark med egne notat. Det vil også være digital hjelp tilgjengelig som del av oppgavesettet.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Dataøvinger
For å få kunne ta eksamen må 9 av 10 obligatoriske øvinger være godkjent innen angitt frist.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Erlend Tøssebro
Ansvarlig laboratorieøvelser
Per Jotun
Instituttleder
Tom Ryen

Arbeidsformer

4 timer forelesinger per uke. Alle studenter får tilbud om å delta på datalab 4 timer i uken. På datalaben får en hjelp til å fullføre de obligatoriske øvingene, dessuten skal studentene presentere løsningene sine på laben.
Gjennomføring av obligatorisk lab skal gjøres til de tider og i de grupper som er oppsatt og publisert på Canvas. Fravær på grunn av sykdom eller av andre årsaker skal snarest mulig kommuniseres til laboratorie- eller fagansvarlig. Det kan ikke påregnes å få gjennomføre lab utenom oppsatt tid hvis dette ikke er kommunisert og ny avtale gjort.
Konsekvensen av at du ikke har fått godkjent laboratoriearbeid er at du ikke får gå opp til eksamen i faget.
Øvingsopplegget er en like viktig del av faget som forelesningene. Dette faget handler om å lære programmering, og man lærer ikke å programmere uten at man setter seg ned og skriver noen programmer selv.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Objektorientert programmering (DAT100_1) 10

Åpent for

Datateknologi - bachelorstudium i ingeniørfag
Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller i samtaler etter gjeldende retningslinjer.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 30.09.2020

Historikk