en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BYG665_1

Analyse og dimensjonering av stålkonstruksjoner: Videregående

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Emnet går gjennom avansert kunnskap, prinsipper og data verktøy for analyse, design og vedlikehold av bygg og offshore stålkonstruksjoner. Emnet dekker analyse og design prinsipper i alle de konstruksjon grensetilstander som bruddgrensetilstand, bruksgrensetilstand, utmattingsgrensetilstand og ulykkesgrensetilstand.

Læringsutbytte

Etter studenten har fulført emnet, skal studentene ha fundamental kunnskap om avansert ikke-lineær analyse og design prinsipper for stålkonstruksjoner. Studenten vil også ha kunnskap til å forstå responsen til konstruksjoner ved last under bruddgrensetilstand og ulykkesgrensetilstand. Studenten kan bruke eksisterende teorier, metoder og vitenskapelig innsikt i det strukturelle ingeniørarbeidet og arbeide uavhengig. Studenten kan utvikle avanserte egenskaper i strukturell analyse og design, kritisk evaluering og løse kritiske problemer relatert til stålkonstruksjoner slik som høye bygninger, broer med lange spenn, og marine/offshore konstruksjoner. I tillegg vil studenten være kjent med forskjellige typer mekanismer relatert til brudd, brudd modeller, som et resultat av strukturelle skader, forvitring, utmatting, skal også kunne overvåke, bevare og reparere skadde stålkonstruksjoner.

Innhold

Emnet inneholder fire moduler:
Analyse og dimensjonering for bruddgrenselaster/bruddgrensetilstand:
 • Gjennomgang av teorier om platebøying, lokal knekking, torsjonsknekking, vipping og bøyningstorsjonsknekking
 • Design av platekonstruksjoner, skivekonstruksjoner, avstivede plater, platebjelke, brotversnitt og avstivningssystemer.
 • Design av hulprofil og hulprofils bindeledd for bruddgrensetilstands last i henhold til NORSOK N-004. Introduksjon til skallkontruksjoner i stål og design retningslinjer i henhold til Eurocode.
 • Ikke-lineær modellering og analyse av konstruksjoner for kvasistatisk og dynamiske laster. Plastisk push-over-analyse, andre-ordens analyse, p- Δ analyse, store forskyvninger analyse, og tids domene analyse. Eksempler for ikke-lineær analyse av høye bygninger og offshore jacket konstruksjoner.
 • Elastisk analyse av komplekse bindeledd og design i henhold til eurocode.


Analyse og design for ulykkes laster
 • Oversikt over ulykkeslaster for bygg og marine konstruksjoner.
 • Ulykkes laster fra skips kollisjon med fast innspent og flytende broer, offshore plattformer og andre skip. Strukturell design mot ulykkes laster i henhold til NORSOK N-004, AASHTO retningslinjer og Eurocode.
 • Analyse av strukturell respons ved treffvirkning av fallende objekter, eksplosjoner og brann. Design prinsipper og metoder med referanser til forskjellige design standarder.
 • Sakseksempel på kollisjon og treffvirkning ved bruk av LS-DYNA
 • Ikke-lineær, tids domene simuleringer av innspent og flytende konstruksjoner utsatt for jordskjelv og tsunami laster ved bruk av Abaqus eller USFOS.

Analyse og design for utmatting
 • Generell utmattings teori og applikasjon for bygg og offshore stålkonstruksjoner.
 • Utmattings last modeller, utmattings styrke av strukturelle detaljer og designmetoder i henhold til Eurocode og DNV GL.

Tilstandsanalyse av stålkonstruksjoner
 • Generelle konsepter av tilstandsanalyse for konstruksjoner in situ.
 • Tilstandsanalyse metoder, innhenting av informasjon, strukturelle egenskaper, strukturell tilstands evaluering og oppdagelse av skade.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

BYG530 Plastisk konstruksjonsanalyse, BYG550 Mekaniske svingninger, MSK540 Elementmetoder, videregående kurs

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Skriftlig eksamen1/1 A - F

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

75% av obligatoriske regneøvelser
75% av de obligatoriske regneøvinger må være godkjent for å gå opp til skriftlig eksamen.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Yanyan Sha , Sudath Chaminda Siriwardane Siriwardane Arachchilage
Instituttleder
Tor Henning Hemmingsen

Arbeidsformer

6 timer forelesninger og 2 timer regneøvinger per uke. Obligatorisk innlevering av regneøvinger.

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 25.10.2020

Historikk