en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BYG650_1

Praksis / studioarbeid 2

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Praksisarbeid / Utplassering

Læringsutbytte

Emnet er et supplement til andre emner, og når studenten har gjennomført kurset, skal følgende mål være oppnådd:
Kunnskaper:
  • Økt innsikt i utvalgte tema og problemstillinger og i arbeidslivets praktiske utfordringer.

Ferdigheter:
  • Økt evne til profesjonelt samarbeid, samt fordypning i gitte tema og kunne presentere disse på en overbevisende måte.

Generell kompetanse:
  • Selvstendighet i teoretisk og kreativt faglig arbeid.

Innhold

I dette emnet skjer læringen delvis i et profesjonelt miljø utenfor universitetet, eksempelvis i et entreprenørfirma, et rådgivende konsulentkontor eller i det offentlige. Studenten må i utgangspunktet selv finne en arbeidsplass som er interessert i å ta imot en student i virksomhetens løpende arbeid. Emnet har til formål å gi studenten praktisk erfaring og mulighet til å fordype seg i utvalgte problemstillinger knyttet til virksomhetens praksis. Det forutsettes at det, i samarbeid mellom student, arbeidsplass og faglærer, blir utarbeidet en nærmere spesifisert plan for hvordan emnet rent praktisk skal gjennomføres og hvordan veiledningen av studenten skal skje. Evalueringen vil normalt skje på grunnlag av en rapport fra studenten, og det forutsettes at også innholdet i rapporten avtales før praksisperioden starter. Kravet til rapporten kan eksempelvis være at den inneholder en drøfting av en nærmere spesifisert problemstilling knyttet til virksomhetens praksis + dokumentasjon på utført arbeid + attesterte timelister, men dette avtales nærmere i hvert enkelt tilfelle.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

Kunnskap knyttet til det aktuelle arbeidsstedets praktiske krav.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Prosjektarbeid og framlegg1/1 A - F
Studenten skal, som sagt, utarbeide en individuell rapport om sitt praksisarbeid. Denne rapporten skal også kunne presenteres for studenter og lærere på nærmere avtalt tid og sted.
Karakteren blir satt av en eller flere faglærere på bakgrunn av studentens rapport og presentasjon.
Studentens rapport teller 70% og presentasjon teller 30%.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Ari Krisna Mawira Tarigan
Faglærer
Daniela Müller-Eie
Instituttleder
Tore Markeset

Arbeidsformer

Praktisk og / eller teoretisk arbeid med veiledning etter nærmere inngått avtale.

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

Litteratur

Avtales ved semesterstart med den aktuelle veilederen basert på valgt tema.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 18.08.2019

Historikk