en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BYG650_1

Praksis / studioarbeid 2

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Praksisarbeid / Utplassering

Læringsutbytte

Emnet er et supplement til andre emner, og når studenten har gjennomført kurset, skal følgende mål være oppnådd:
Kunnskaper:
  • Økt innsikt i utvalgte tema og problemstillinger og i arbeidslivets praktiske utfordringer.

Ferdigheter:
  • Økt evne til profesjonelt samarbeid, samt fordypning i gitte tema og kunne presentere disse på en overbevisende måte.

Generell kompetanse:
  • Selvstendighet i teoretisk og kreativt faglig arbeid.

Innhold

I dette emnet skjer læringen delvis i et profesjonelt miljø utenfor universitetet, eksempelvis i et entreprenørfirma, et rådgivende konsulentkontor eller i det offentlige. Studenten må selv finne en arbeidsplass som er interessert i å ta imot en student i virksomhetens løpende arbeid. Emnet har til formål å gi studenten praktisk erfaring og mulighet til å fordype seg i utvalgte problemstillinger knyttet til virksomhetens praksis. Det forutsettes at det, i samarbeid mellom student, arbeidsplass og faglærer, utarbeides en avtale/kontrakt og plan for hvordan praksisarbeidet skal gjennomføres praktisk og hvordan veiledningen av studenten skal skje. Evalueringen vil skje på grunnlag av en kritisk reflekterende rapport fra studenten samt fremlegg. Rapporten skal inneholder en drøfting av en nærmere spesifisert problemstilling knyttet til virksomhetens praksis, en refleksjon av eget bidrag til arbeidsstedets virksomhet, samt dokumentasjon på utført arbeid og attesterte timelister.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

Kunnskap knyttet til det aktuelle arbeidsstedets praktiske krav.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Prosjektarbeid og framlegg1/1 Bestått - Ikke bestått
Studenten skal levere en kritisk reflekterende rapport (inkl. signert timeliste) om sitt praksisarbeid. Denne rapporten presenteres for studenter og lærere på nærmere avtalt tid og sted.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Ari Krisna Mawira Tarigan , Daniela Müller-Eie
Faglærer
Frederic Emmanuel Bouder , Ari Krisna Mawira Tarigan , Daniela Müller-Eie
Instituttleder
Tore Markeset

Arbeidsformer

Praktisk og/eller teoretisk arbeid i ekstern virksomhet med veiledning etter nærmere inngått avtale/kontrakt.

Åpent for

Industrial Asset Management - Master's Degree Programme
Marine- and Offshore Technology - Master's Degree Programme
Samfunnssikkerhet - masterstudium
Teknisk samfunnssikkerhet - Master i teknologi/siv.ing.

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 25.09.2020

Historikk