en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BYG640_1

Utvalgte temaer innen by og regional planlegging

Vi gjer oppmerksam på at dette er studieinformasjon for studieår 2020-2021.


Det overveiende prosjektbaserte kurset adresserer en rekke sikkerhets- og sikkerhetsutfordringer for mennesker i byen. Det søker å forstå hvordan fysiske og virtuelle planløsninger kan minimere risiko og trusler.

Læringsutbytte

Etter kurset skal studenten ha
 • Kunnskap om hvordan man tar helhetlige beslutninger om planlegging av hensyn til menneskelig sikkerhet, spenst og forretningskontinuitet.
 • Forståelse av og evne til å tolke romlige kvaliteter, lokale identiteter, samtidig som det adresserer tilgjengelighets-, inkluderings-, helse- og sikkerhetsbehov.
 • Forståelse av hvordan menneskelige og naturlige trusler påvirker endringer i planvedtak, bygningskonvensjoner, standardisering, transport, samfunnssikkerhet, klima, næringsliv og mer.
 • Kunnskap om mulighetene og begrensningene til nye sikkerhetsteknologier med dobbelt bruk - både fysiske og virtuelle.

Etter kurset skal studentene kunne
 • Bruk en rekke vitenskapelige metoder for effektive og forholdsmessige planleggingsmetoder, spesielt for kriminalitetsforebygging og sikkerhetsspørsmål.
 • Utvikle forslag som tar helhetlige tilnærminger, og tar opp menneskelige og naturlige trusler.
 • Vurdere sikkerhet, sikkerhet og beredskap i andre temaer på en kritisk, reflekterende måte.
 • Visualiser og implementer ideer som vurderer fleksible og tosidige løsninger for indre byproblemer.

Etter kurset skal studenten ha generell kunnskap om
 • Å nærme seg, analysere og foreslå løsninger og svar på menneskelige og naturlige trusler i urbane områder.
 • Kompleksitetene i å balansere brukerbehov og sikkerhetsbehov.
 • Utdypende vurderinger av nettsteder via reseptbasert forskning og observasjon av nettsteder.
 • Uavhengig gjennomføring av teoretisk og kreativt prosjektarbeid.
 • Presentere og formidle kompleks informasjon muntlig.
 • Presentasjon av urbane prosjekter på en overbevisende og profesjonell måte gjennom skisser / tegning / illustrasjoner, tekst, fysisk / virtuell modellering

Innhald

Målet med kurset vil være å gjøre det mulig for studentene å delta i gjennomtenkte diskusjoner og spørsmål om å balansere forretnings-, infrastruktur- og sluttbrukerbehov med sikkerhets- og sikkerhetsspørsmålene i urbane områder. Den vil ta for seg både empiriske og utøverorienterte spørsmål om teknologiens rolle - både fysiske og virtuelle - i å dempe risiko og trusler. Kjernefokuset fokuserer på bruk av sikkerhetsteknologier og deres positive og negative virkninger i bymiljøer i forhold til romlige, tidsmessige, kulturelle og samfunnsmessige følsomheter. Studentene arbeider individuelt og i grupper i forelesnings- og workshopinnstillinger, og vil bli utsatt for teoretiske og hypotetiske problemstillinger som søker å balansere brukernes behov med miljøbehovene og beskyttelsen av samfunn for øvrig. Emnet gir studentene en unik mulighet til å bruke en rekke forskningsmetoder for å finne forholdsmessige, helhetlige og kostnadseffektive løsninger basert på klasseroms- og feltarbeidsoppgaver. Studentene vil også lære om mulighetene og begrensningene ved nye sikkerhetsteknologier med dobbelt bruk og individuelt utvikle et planforslag for beskyttelse av et valgt sted for fagfellevurdering.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekt Lengd Karakter Hjelpemiddel
Individuelt prosjektarbeid1/1 A - F
Kurset er basert på prosjektarbeid. Arbeidets omfang skal avtales med læreren ved starten i henhold til det valgte temaet.

Fagperson(ar)

Emneansvarleg
Daniela Müller-Eie
Faglærar
Tegg Westbrook , Harald Nils Røstvik
Instituttleiar
Tore Markeset

Arbeidsformer

Forelesninger. Uavhengig og gruppearbeid med veiledning. Brainstorming økter. Individuell veiledning. Feltarbeid (i Stavanger sentrum og UiS campus).

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarleg/faglærar


Vi gjer oppmerksam på at dette er studieinformasjon for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 18.09.2020

Historikk