en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BYG640_1

Utvalgte temaer innen by og regional planlegging

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Det overordnede prosjektbaserte kurset tar opp en rekke sikkerhets- og sikkerhetsutfordringer for folk i byen, blant annet klimaendringer, trafiksikkerhet, forurensning og andre naturlige og menneskeskapte utfordringer med særlig fokus på terrorisme.

Læringsutbytte

Etter kurset skal studenten ha generell kunnskap om Nærmer seg, analyserer og foreslår løsninger og svar på terroristtrusler i byområder. Kompleksiteten i å balansere brukerbehovet med sikkerhetsbehov. Dybdevurderinger av nettsteder ved hjelp av skrivebordsbasert undersøkelse og stedobservasjon. Uavhengig utførelse av teoretisk og kreativt prosjektarbeid. Presentere og kommunisere komplekse opplysninger muntlig. Presentasjon av urbane prosjekter på overbevisende og profesjonell måte gjennom skisser / tegninger / illustrasjoner, tekst, fysisk / virtuell modellering

Innhold

Den overordnede projektbaserede kurset adresserer en række sikkerheds- og sikkerhetsutfordringer for folk i byen, herunder klimaforandring, trafiksäkerhet, förorening och andra naturliga och mänskliga problem med en särskild fokus på terrorism. Under kurset skal studenter engagere sig i individuel og gruppearbeid som kritisk analyserer og foreslår løsninger for å redusere terroristtrusler i urbane områder, mens adressering av andre innerstads utfordringer på en proporsjonal og holistisk måte. Stavanger City Center and University Campus, which includes visits to Stavanger Port Area (Vaagen) and City Hall for questions and discussions with members of the municipality and other stakeholders involved in security at the center, will focus on this work. Studenter vil være udsat for teoretiske og hypotetiske problemer, der søger at balancere behovene hos brugere med behovene for miljøet og samfundet som helhed. The course gives students a unique opportunity to use a variety of research methods to find proportionate and cost effective solutions to reduce threats in real world situations. Studenten zullen ook leren over de mogelijkheden en beperkingen van nieuwe dual-use veiligheidstechnologieën. Studenter vil individuelt udvikle en planlægningsforslag for beskyttelse af et valgt sted for peer assessment. Studenten zullen ook leren over de mogelijkheden en beperkingen van nieuwe dual-use veiligheidstechnologieën. Studenter vil individuelt udvikle en planlægningsforslag for beskyttelse af et valgt sted for peer assessment. Studenten zullen ook leren over de mogelijkheden en beperkingen van nieuwe dual-use veiligheidstechnologieën. Studenter vil individuelt udvikle en planlægningsforslag for beskyttelse af et valgt sted for peer assessment.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Individuelt prosjektarbeid1/1 A - F
Kurset er basert på prosjektarbeid. Arbeidets omfang skal avtales med læreren ved starten i henhold til det valgte temaet. Emnet vil bli gradert av faglærer basert på oppgitt prosjektarbeid.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Daniela Müller-Eie
Faglærer
Tegg Westbrook , Harald Nils Røstvik
Instituttleder
Tore Markeset

Arbeidsformer

Forelesninger. Uavhengig og gruppearbeid med veiledning. Brainstorming økter. Individuell veiledning. Feltarbeid (i Stavanger sentrum og UiS campus).

Emneevaluering

Emneevaluering skjer i henhold til fakultetets retningslinjer.

Litteratur

Coafee, J. (2008) The Everyday Resilience of the City: How Cities Respond to Terrorism and Disaster.
Palgrave Macmillan, CPNI (2014) Integrated Security: A Public Realm Design Guide for Hostile Vehicle Mitigation, 2nd edition. Available online, https://www.cpni.gov.uk/system/files/documents/40/20/Integrated%20Security%20Guide.pdf,
SecuraPost (2013) Archtectural & Security Bollards Handbook, Available online, www.ledasecurity.com.au/lda/wp-content/uploads/2015/06/Leda-Architectural-And-Security-Bollards.pdf,


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 03.06.2020

Historikk