en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BYG630_1

Byutviklingsprosjekt 8

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Prosjekt-basert emne innen byutvikling.

Læringsutbytte

Når studenten har gjennomført kurset, skal han/hun (avhengig av valget for fordypning i forskjellig grad) ha
 • kunnskap om vitenskapelige analysemetoder for urbane situasjoner
 • forståelse for og evnen til å tolke steders kvalitet, kultur og identitet
 • innsikt i brukerbehov og samfunnsstruktur
 • forståelse for utfordringer befolkningsendringer medfører for bomiljø, transport, jordvern, samfunnssikkerhet, klima, osv.

Når studenten har gjennomført kurset, skal han/hun (avhengig av valget for fordypning i forskjellig grad) kunne
 • utføre stedsanalyser i relevant skala for valgt tema
 • kunne utvikle og sette seg inn i et gitt konsept, bygge- eller planprogram som grunnlag for prosjektering
 • anvende metoder for faglig kvalifisert ideutvikling for å organisere former og funskjoner
 • utarbeide balanserte areal- og transportplaner og evaluere planer på et strategisk nivå

Når studenten har gjennomført kurset, skal han/hun (avhengig av valget for fordypning i forskjellig grad) ha generell kompetanse i
 • utvikling og gjennomføring av et gitt prosjekt/oppgave innen valgt tema
 • fordypning i et gitt tema
 • selvstendig utføring av teoretisk og kreativt faglig arbeid
 • presentere byutviklings- eller urban design prosjekter på en overbevisende måte ved hjelp av skisser/tegninger/illustrasjoner, tekst, fysisk/virtuell modell

Innhold

Emnet er et prosjektemne i byutvikling og urban design, og kan velges med forskjellige fordypningstema. Emnet omfatter intensivt arbeid med å undersøke, utrede og formgi byområder av forskjellige skala, avhengig av valgt tema. Emnet har til formål å gi studentern mulighet til å fordype seg i problemstillinger i forhold til bygninger, byrom, byer og regioner.
Mulige tema for fordypning kan være men er ikke begrenset til
 • Urban Open Spaces
 • Norwegian Wood
 • Interasjonalt byutviklingsprosjekt (f.eks. København)

Fordypning og oppgaven er avhengig av veilederens tilgjengelighet.

Forkunnskapskrav

Må kunne beherske egnete digitale presentasjonsprogrammer.

Anbefalte forkunnskaper

BYG500 Plan- og Analysemetoder, BYG510 Stedsutvikling

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Prosjektoppgave1/11 A - F

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Daniela Müller-Eie
Faglærer
Knut Jonas Espedal
Instituttleder
Tore Markeset

Arbeidsformer

Selvstendig studium og prosjektarbeid (individuellt eller I grupper) med veiledning. NB! Mulighet for veiledning må avtales med fagansvarlig før oppmelding i emnet!

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Norwegian Wood 2 (MBU120_1) 10

Åpent for

Studenter som oppfyller gjeldende opptakskrav for master i byplanlegging.

Emneevaluering

Prosjekt rapport og/eller modell. Prosjekt presentasjon og muntlig eksaminasjon av to lærere.

Litteratur

Pensum avhenger av valgt tema og avtales med aktuell veileder ved semesterstart. Forslag:
Carmona, M. & Tiesdell, S. (2007) Urban Design Reader. Architectural Press
Gehl, J. Byer for mennesker. Bogværket
Calthorpe, P. & Fulton, W. The Regional City. Island Press
Birch, E., ed. (2009) The Urban and Regional Planning Reader, Routledge
Hall, P. & Tewdwr-Jones, M. (2011) Urban and Regional planning, Routledge
Marcial H. Echenique, Anthony J. Hargreaves, Gordon Mitchell, and Anil Namdeo, Growing Cities Sustainably. Does Urban Form Really Matter? Journal of the American Planning Association, 78:2, 121-137
Fainstein Susan S. & Scott Campbell, eds. 2012. Readings in PLANNING THEORY. Wiley-Blackwell.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 27.05.2020

Historikk