en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BYG620_1

Byutviklingsprosjekt 7

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Prosjekt-basert emne innen byutvikling.

Læringsutbytte

Når studenten har gjennomført kurset, skal han/hun (avhengig av valget for fordypning i forskjellig grad) ha
 • kunnskap om vitenskapelige analysemetoder for urbane situasjoner
 • forståelse for og evenen til å tolke steders kvalitet, kultur og identitet
 • innsikt i brukerbehov og samfunnsstruktur
 • forståelse for utfordringer befolkningsendringer medfører for bomiljø, transport, energiløsninger, jordvern, samfunnssikkerhet, klima, osv.

Når studenten har gjennomført kurset, skal han/hun (avhengig av valget for fordypning i forskjellig grad) kunne
 • utføre stedsanalyser i relevant skala for valgt tema
 • kunne utvikle konsept, bygge- eller planprogram som grunnlag for prosjektering
 • utarbeide balanserte areal- og transportplaner og evaluere planer på et strategisk nivå
 • anvende vitenskapelig og planmessig relevant metode for å besvare gitt problemstilling

Når studenten har gjennomført kurset, skal han/hun (avhengig av valget for fordypning i forskjellig grad) ha generell kompetanse i
 • utvikling og gjennomføring av et gitt proskjekt/oppgave innen valgt tema
 • fordypning i et gitt tema
 • selvstendig utføring av teoretisk, kreativt og/eller teknsisk faglig arbeid
 • presentere byutviklings- eller urban design prosjekter på en overbevisende måte ved hjelp av skisser/tegninger/illustrasjoner, tekst, fysisk/virtuell modell

Innhold

Emnet er et avansert prosjektemne i byutvikling, byplanlegging og urban design, og kan velges med forskjellige fordypningstema. Emnet omfatter intensivt arbeid med å undersøke, utrede og formgi byområder av forskjellige skala, eller å utrede konseptuelle eller teoretiske problemstillinger ved hjelp av vitenskapelig og planmessig relevant metode. Emnet har til formål å gi studentern mulighet til å inngående fordype seg i problemstillinger i forhold til bygninger, byrom, byer og regioner, mobilitet og energiforsyning.
Faget kan være forberedende for masteroppgaven.
Fordypning og oppgaven er avhengig av veilederens tilgjengelighet.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Written assignment1/1 A - F
Emnet består av arbeidet med prosjekt. Omfanget av prosjektarbeidet vil bli avklart med faglærer i oppstarten avhengig av valgt tema. Karakter blir satt av faglærer på bakgrunn av innlevert prosjektarbeid.

Studentene skal delta i fire obligatoriske workshops hvor de skal presentere sine fremskritt til gruppen. Deltakelse i 75% av disse verkstedene er nødvendig for å kunne levere prosjektet ved slutten av kurset. Tidsplanen for disse workshops vil bli avtalt i begynnelsen av kurset.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Studentene skal delta i fire obligatoriske workshops hvor de skal presentere sine fremskritt til gruppen. Deltakelse i 75% av disse verkstedene er nødvendig for å kunne levere prosjektet ved slutten av kurset. Tidsplanen for disse workshops vil bli avtalt i begynnelsen av kurset.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Fabio Alberto Hernandez Palacio
Faglærer
Harald Nils Røstvik
Instituttleder
Tore Markeset

Arbeidsformer

Selvstendig studium og prosjektarbeid (individuellt eller i grupper) med veiledning. NB! Mulighet for veiledning må avtales med fagansvarlig før oppmelding i emnet!

Åpent for

Studenter som oppfyller gjeldende opptakskrav for master i byplanlegging.

Emneevaluering

Emneevaluering skjer i henhold til fakultetets retningslinjer.

Litteratur

Pensum avhenger av valgt tema og avtales med aktuell veileder ved semesterstart.
Mulig litteratur:
Birch, E., ed. (2009) The Urban and Regional Planning Reader, Routledge
Hall, P. & Tewdwr-Jones, M. (2011) Urban and Regional planning, Routledge
Fainstein, S. S., & DeFilippis, J. (Eds.). (2015). Readings in planning theory (4 ed.): John Wiley & Sons.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 08.04.2020

Historikk