en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BYG605_1

Betongteknologi

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Kurset vil omfatte betongmaterialer, proporsjonering, betongens egenskaper i fersk og herdnet tilstand som også omfatter mekaniske egenskaper inkludert kryp og svinn. Kurset vil omhandle planlegging, gjennomføring og kvalitetskontroll av betong. Produksjonsmetoder som glidestøp vil bli pensum samt spesielle betongtyper som lettbetong og selvkomprimerende betong.

Læringsutbytte

Etter endt kurs skal studentene inneha grundige kunnskaper om betong, spesielle betongtyper og bruksområder for betong, betongproporsjonering og egenskaper til fersk herdnet betong, samt en del sentrale krav i hht NS-EN 206.
Ferdigheter
  • God oversikt over parameter som påvirker betongens egenskaper i fersk og herdnet tilstand.
  • Kan vurdere og planlegge tiltak for å forbedre kvalitet i betong.
  • Grunnleggende kunnskap innen reparasjonsmetoder av betong.

Generell kompetanse
  • Grunnleggende betongteknologi.

Innhold

Kurset omfatter forelesning om betongmaterialer, proporsjonering og betongens egenskaper i fersk tiltand samt betongens mekaniske og bestandighetsmessige egenskaper ved bruk av forskjellige typer betong. Kurset vil også omhandle en gjennomgang av konstruksjonsmetoder.
Innholdet i kurset består av: generelt om betongarbeid i praksis, standarder, fersk betongs egenskaper, proporsjonering, delmaterialer, sementens hydratisering, herdeteknologi, mekaniske egenslaper, svinn, permeabilitet, frost nedbrytning og armeringskorrosjon.

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

BYG102 Byggematerialer og geoteknikk, BYG210 Bygningsfysikk og husbygg, BYG220 Betongkonstruksjoner
BYG102 Byggematerialer og geoteknikk, BYG210 Bygningsfysikk og husbygg, BYG220 Betongkonstruksjoner

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen1/13 timerA - FBestemt enkel kalkulator.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk laboratorieøving
Godkjent laboratorieøving (obligatorisk frammøte og innlevering). + i tillegg separate obligatorisk innleveringsoppgave.
Obligatoriske arbeidskrav (som innlevering av laboratorieoppgaver og lignende) skal være godkjent av faglærer innen angitt frist.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Kjell Tore Fosså
Instituttleder
Tor Henning Hemmingsen
Ansvarlig laboratorieøvelser
Jarle Berge, Samdar Kakay

Arbeidsformer

3 timer forelesning pr uke (på engelsk dersom ønskelig)

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Betongteknologi og betongkonstruksjoner videregående (BYG600_1) 5

Åpent for

Master i Teknologi, Konstruksjoner og materialer.

Masterstudenter ved det Teknisk-naturvitenskapelige fakultet med bakgrunn i bachelor bygg, konstruksjonsteknikk.

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer

Litteratur


Lenke til pensumliste


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 26.10.2020

Historikk