en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BYG570_1

Levetidsforlengelse av konstruksjoner

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Kurset gir en innføring i sikkerhet, kapasitetsberegninger og vedlikehold av konstruksjoner og spesielt eldre konstruksjoner. Kurset vil omfatte hvordan konstruksjoner eldes, hvilke vurderinger og analyser som vil være nødvendige, og hvordan en kan vedlikeholde eldre konstruksjoner. Kurset vil dekke konstruksjoner generelt, men med hovedvekt på offshore konstruksjoner.

Læringsutbytte

Etter å ha tatt dette kurset skal studentene:
  • Kunne forstå og utføre forskjellige typer vurderinger av sikkerhets av konstruksjoner
  • Kunne beregne karakteristiske laster, lastvirkninger og styrke av konstruksjoner
  • Kjenne til de forhold som kan begrense levetiden av konstruksjoner
  • Kunne gjennomføre styrkeanalyse av degraderte konstruksjoner
  • Kunne gjøre utmattingsanalyser av eksisterende konstruksjoner
  • Kunne prinsippene for ivaretakelse av konstruksjoners integritet i drift og levetidsforlengelse, bl a inkludert inspeksjonsplanlegging og generelt om reparasjon av konstruksjoner med skade.

Innhold

Del I: Sikkerhet av konstruksjoner. Innføring i prinsipper for sikkerhet av konstruksjoner som definert i ISO 2394 og EN 1990, samt historisk utviklig av prinsipper for sikkerhet av konstruksjoner. Innføring i konstruksjonspålitelighetsanalyser (FOSM, FORM og Monte Carlo simuleringer). Innføring i enkle risikoanalyser av konstruksjoner. Bruk av konstruksjonspålitelighetsanalyser til kalibrering av sikkerhetsfaktorer, oppdatering av pålitelighet basert på ny kunnskap og inspeksjonsplanlegging.
Del II: Utfordringer ved bruk av aldrende konstruksjoner, degradering av forskjellige materialer og konstruksjonstyper, historisk utvikling i standarder brukt for offshore konstruksjoner, årsaker for konstruksjonssvikt, metoder for sikkerhetsvurderinger av konstruksjoner.
Vurderinger av konstruksjoner for levetidsforlengelse: analysemetoder i forbindelse med vurdering av konstruksjoner for levetidsforlengelse inkludert styrkeberegninger av konstruksjoner med skader og utmattingsanalyser av eksisterende konstruksjoner.
Ivaretakelse av konstruksjoners integritet i drift: Vedlikehold og oppfølging av konstruksjoner i drift og i levetidsforlengelse, inspeksjonsplanlegging, datahåndtering, integritetsvurderinger i drift.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

BYG520 Naturlaster, BYG540 Konstruksjoners integritet, OFF580 Marin Teknologi og prosjektering

Eksamen/vurdering

Skriftlig eksamen og oppgave
Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 60/1003 timerA - F
Individuell oppgave40/100 A - F
Eksamen består av skriftlig eksamen og individuell oppgave. Begge deler må være bestått før endelig karakter settes.
Hvis en student ikke består innlervingsooppgaven, må hun/han ta dette om igjen neste gang kurset undervises.
Det opprettes ikke utsatt/konte for innleveringsoppgaven som gjennomføres i løpet av semesteret. Kun konte for skriflig eksamen.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Gerhard Ersdal
Faglærer
Gerhard Ersdal
Instituttleder
Tor Henning Hemmingsen

Arbeidsformer

Fire timer forelesing per uke, øvinger, innleveringsoppgave før eksamen.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Levetidsforlengelse av konstruksjoner (OFF620_1) 5

Åpent for

Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing.
Industrial Asset Management - Master's Degree Programme
Marine- and Offshore Technology - Master's Degree Programme
Offshore Technology - Master's Degree Programme

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 10.08.2020

Historikk