en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BYG540_1

Konstruksjoners integritet

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Kurset tar sikte på å formidle en forståelse av konstruksjoners integritet og dens viktigste temaene i materialegenskaper, påkjenning og defekter eller sprekker. Den underliggende vitenskapen om bruddmekanikk er grunnleggende for kurset og den praktiske anvendelsen av disse konseptene til strukturer er også dekket, samt utmatting, sveising, sveisefeil og ikke-destruktiv prøving.

Læringsutbytte

Kunnskap:
  • Ha en grunnleggende forståelse av bruddmekanikk, bruddmekanikksprøving, sveisefiel, inspeksjon og konstruksjonersintegritet.
  • Kunne begreper som bruddmekanismer, linearelastisk bruddmekanikk, elastisk-plastik bruddmekanikk, utmattings sprekkvekst, bruddfare diagrammer, skadeundersøkelse, tilstandsvurdering og ikke-destruktiv prøving.

Ferdigheter:
  • Kunne identifisere degradasjonsmekanismer i konstruksjoner i drift.
  • Kunne spesifisere egnede inspeksjonsmetoder.
  • Kunne spesifisere bruddmekanikksprøver og tolke test resultater.
  • Kunne beregne utmattingslevetid basert på sprekkvekst.
  • Kunne beregne akspet kriterier for bruk i NDT basert på brudd begreper.
  • Kunne forstå kompleks analyser basert på dagens BS7910, API579 og R6 metoder.

Generell kompetanse:
  • Kunne planlegge og kjøre enkel integritets analyser
  • Kunne forstå relativt kompleks analyser utført i industri

Innhold

Sentrale emner er: sveisefeil, degradasjonsmekanismer, inspisering, tilstandsvurdering, skadeundersøkelse. Spesikke emner er: lineær elastisk bruddmekanikk, elastisk-plastisk bruddmekanikk, bruddmekanikksprøving, utmatting, sprekk vekst, failure assessment diagrammer, BS7910 og R6 metoder, ikke destruktiv prøving. Litt om bruk av element metoden.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
En skriftlig prøve1/13 timerA - FGodkjent kalkulator.
Norsk-engelsk ordbok.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Kenneth Alasdair Macdonald
Instituttleder
Tor Henning Hemmingsen , Per Martin Skjerpe

Arbeidsformer

4 timers forelesning per. uke.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Konstruksjoners integritet (MOK110_1) 5

Åpent for

Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing.

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

Litteratur


Lenke til pensumliste


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 15.08.2020

Historikk