en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BYG520_1

Naturlaster

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Emnet skal gi en innføring i naturlaster på byggkonstruksjoner og deres betydning for utforming av konstruksjoner.

Læringsutbytte

Faget skal gi en innføring i naturlaster på konstruksjoner. Etter endt emne skal studenten:
  • ha grunnleggende forståelse av virkning av snø- og islaster på konstruksjoner og deres dimensjonerende lastverdier
  • ha forståelse av virkning av jordskjelv på konstruksjoner og kunne beregne respons forårsaket av jordskjelv ved bruk av designspektra
  • ha forståelse for statisk og dynamisk virkning av vindlast, og kunne beregne statisk og kvasi-statisk respons til vindlast
  • ha grunnleggende forståelse av lineær bølgeteori og bølge- og strømlaster på konstruksjoner
  • ha forståelse av prinsipper for dimensjonering av konstruksjoner

Innhold

Snø - og islaster. Jordskjelvlaster. Vind- og bølgestatistikk. Middel i tid- og varierende vindlaster. Lineær bølgeteori. Bølgekrefter. Dimensjoneringsprinsipper.

Forkunnskapskrav

BYG140 Konstruksjonsmekanikk 1, BYG205 Konstruksjonsmekanikk 2, BYG550 Mekaniske svingninger
Følgende emner må være bestått for å kunne ta BYG520:BYG140 Konstruksjonsmekanikk 1BYG205 Konstruksjonsmekanikk 2BYG550 Mekaniske svingninger 

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
En skriftlig prøve1/13 timerA - FAlle trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Alle kalkulatorer tillatt.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Regneøvinger, 80% av regneøvinger må være godkjent.
5 av totalt 6 regneøvinger må være godkjent, for at studenten kan gå opp til eksamen.
Obligatoriske arbeidskrav (som innlevering, laboratorieoppgaver, prosjektoppgaver og lignende) skal være godkjent av faglærer innen angitt frist.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Jasna Bogunovic Jakobsen
Instituttleder
Tor Henning Hemmingsen
Faglærer
Charlotte Obhrai

Arbeidsformer

I gjennomsnitt tre timer forelesninger og en time øving pr. uke. Regneøvinger. All informasjon om faget og undervisning blir gjort tilgjengelig på Canvas. Kurset gis på engelsk dersom det er studenter fra utenlandske universiteter.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Naturlaster (MKO110_1) 5
Marin Teknologi og prosjektering (OFF580_1) 2

Åpent for

Byplanlegging - Master
Byplanlegging - master i teknologi/siv.ing., 5.årig
Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing.
Kybernetikk og robotteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år
Robotteknologi og signalbehandling - Master i teknologi/siv.ing.
Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing.
Industrial Asset Management - Master's Degree Programme
Master i teknologi/sivilingeniør - Marin- og offshoreteknologi - 5 årig
Marine- and Offshore Technology - Master's Degree Programme
Offshore Technology - Master's Degree Programme
Petroleum Engineering - Master of Science Degree Programme
Petroleumsteknologi - Master i teknologi, 5-årig
Samfunnssikkerhet - masterstudium
Teknisk samfunnssikkerhet - Master i teknologi/siv.ing.

Emneevaluering

Skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 11.08.2020

Historikk