en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BYG510_1

Stedsutvikling

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Planlegging i utbygde områder/eksisterende miljøer er en komplisert og tverrfaglig oppgave. Prosjektemnet omhandler utarbeiding av planer for utbygging og/eller fornying av områder i eksisterende byer og tettsteder. Studiearbeidet retter seg mot de estetiske og funksjonelle sidene ved programmering, planlegging og gjennomføring av prosjekter i kommunal eller privat regi.

Læringsutbytte

Målet er å skape en grunnleggende forståelse for planlegging og stedsutvikling i by- og tettstedsområder når det gjelder:
1.Arealbruk og hvordan sammenhenger/overganger mellom ulike soner formmessig uttrykkes i planer og beskrivelser/illustrasjoner. (Trafikk, gater, grønnstruktur, parker, anlegg, bolig, rekreasjon, og næringsarealer)
2. Forståelse av hvordan planer utvikles og får juridisk binding.
3. Innhenting av relevante data, bakgrunnsinformasjon og analyser som definerer ulike muligheter og utfordringer.
4. Utforming av planforslag for på ulike stadier av byutviklingen. Konseptstudier, idéforslag, bebyggelses- og reguleringsplaner, samt vedtekter og designkataloger.
5. Utvikle kunnskap og kritisk tenkningen om urban design og planlegging. En bevisst holdning til hva man planlegger for.

Innhold

Planlegging i utbygde områder/eksisterende miljøer er en komplisert og tverrfaglig oppgave. Emnet omhandler utarbeiding av planer for utbygging og/eller fornying av områder i eksisterende byer og tettsteder. Studiearbeidet retter seg mot de estetiske, tekniske og funksjonelle sidene ved programmering, planlegging og gjennomføring av prosjekter i kommunal eller privat regi.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Prosjektoppgaver og hjemmeeksamen
Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Prosjektoppgaver6/10 A - F
Hjemmeeksamen4/10 A - F

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk oppmøte på forelesninger og deltakelse i studioarbeid
Obligatorisk oppmøte på forelesninger og deltakelse i studioarbeid. Studenten får ikke vurdering ved mindre enn 80 % deltakelse.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Fabio Alberto Hernandez Palacio
Instituttleder
Tore Markeset

Arbeidsformer

Ukentlig veiledet prosjektarbeid, individuelt og i gruppe med presentasjoner og gjennomganger. Deltagelse i prosjektet er obligatorisk.

Åpent for

Studenter som oppfyller gjeldende opptakskrav for master i byplanlegging.

Emneevaluering

Emneevaluering skjer i henhold til fakultetets retningslinjer.

Litteratur

Støttelitteratur: Alexander R. Cuthbert, The Form of Cities - Political Economy and Urban Design, Blackwell, 2006 Alexander R. Cuthbert, Designing Cities, Blackwell, 2003 Lorraine Farrelly, Drawing for Urban Design (Portfolio Skills: Architecture), Laurence King Publishers, 2011 Øvrig pensum blir gitt i semesterstart / blir lagt ut på Canvas


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 27.05.2020

Historikk