en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BYG280_1

Konstruksjonslære

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Emnet skal gi en innføring i prosjektering av byggkonstruksjoner, med hovedvekt på bæresystem og dimensjonerende laster.

Læringsutbytte

Etter å ha tatt dette emnet skal studenten være fortrolig med de mest benyttede bygningskonstruksjonene og beregningsforutsetninger knyttet til disse. Studenten skal:
  • kjenne kravene knyttet til konstruksjoners pålitelighet, funksjon og levedyktighet
  • være i stand til å beregne ulike typer laster og lastkombinasjoner
  • kunne dimensjonere bygningskonstruksjoner i tre og betong, samt fundamenter
  • kunne utforme bygningsdetaljer.

Innhold

Konstruksjoners pålitelighet. Lasttyper og lastkoeffisienter. Naturlaster: snø- og vindlast. Jordtrykk. Beregning av trekonstruksjoner. Bære- og avstivningssystem. Bygging med prefabrikerte elementer. Skivevirkning i elementbygg, stedstøpte betongbygg og lette bygg med korrugerte stålplater og trebaserte plater. Vindfagverk. Beregning av stedstøpte bygningsdeler som for eksempel flatedekker, frittbærende vegger, trapper. Konstruksjonsdetaljer. Ulykkesgrensetilstand og brannprosjektering. Fundament på løsmasse, setninger og frostsikring. Fuger i bygninger. Grunnmurer. Spesielle fundamenteringsproblem. Peler og pilarer. Bærende murverk. Seismisk dimensjonering.

Forkunnskapskrav

BYG140 Konstruksjonsmekanikk 1, BYG205 Konstruksjonsmekanikk 2, BYG210 Bygningsfysikk og husbygg, BYG220 Betongkonstruksjoner

Anbefalte forkunnskaper

BYG200 Stålkonstruksjoner

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Skriftlig eksamen1/14 timerA - FAlle bortsett fra bruk av egen pc.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Godkjent 6 av 8 regneøvelser
6 av 8 obligatoriske regneøvinger må være godkjent for å gå opp til eksamen.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Mudiyan Nirosha Damayanthi Adasooriya

Arbeidsformer

8 timer forelesning og regneøvinger pr. uke. Obligatorisk innlevering av regneøvinger.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Konstruksjonslære (BIB310_1) 10

Åpent for

Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

Litteratur


Lenke til pensumliste


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 14.08.2020

Historikk