en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BYG265_1

Byutviklingsprosjekt 2

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Emnet omfatter et nærmere spesifisert byutviklingsprosjekt som utføres individuelt eller som gruppearbeid.
NB! Mulighet for veiledning må avtales med fagansvarlig før oppmelding i emnet!

Læringsutbytte

Etter gjennomført kurs skal studenten (avhengig av valgt fordypning i forskjellig grad) ha
 • kunnskap om grunnleggende prinsipper for analyse av urbane situasjoner (bygnings-, byrom-, by- og regionsnivå)
 • forståelse for steders kvaliteter, og hvordan omgivelser kan generere atmosfære/karakter
 • innsikt i grunnleggende brukerbehov
 • forståelse for utfordringer befolkningsendringer medfører for byggeskikk, bomiljø, transport, jordvern, samfunnssikkerhet, klima, osv.

Etter gjennomført kurs skal studenten (avhengig av valgt fordypning i forskjellig grad) kunne
 • utføre stedsanalyser i relevant skala for tema
 • kunne utvikle og sette seg inn i et gitt bygge- eller planprogram som grunnlag for prosjektering
 • anvende metoder for faglig kvalifisert ideutvikling for å organisere former og funksjoner
 • utarbeide balanserte areal- og transportplaner og evaluere planer på et strategisk nivå

Etter gjennomført kurs skal studenten (avhengig av valgt fordypning i forskjellig grad) ha generell kompetanse i
 • utvikling og gjennomføring av et gitt prosjekt/oppgave innen valgt tema
 • fordypning i et gitt tema
 • selvstendig utføring av teoretisk og kreativt faglig arbeid
 • presentasjon av byutviklings- eller urban design
 • prosjektering på en overbevisende måte ved hjelp av skisser/tegninger/illustrasjoner, tekst, fysisk/virtuell modell

Innhold

Emnet er et prosjektemne i byutvikling og urban design, og kan velges med forskjellige fordypningstema. Emnet omfatter intensivt arbeid med å undersøke, utrede og formgi byområder av forskjellige skala, avhengig av valgt tema. Emnet har til formål å gi studentern mulighet til å fordype seg i problemstillinger i forhold til bygninger, byrom, byer og regioner.
Mulige tema for fordypning kan være, men er ikke begrenset til
 • Urban Open Spaces
 • Norwegian Wood
 • Internasjonalt byutviklingsprosjekt (f.eks. København)

Fordypning og oppgaven er avhengig av veilederens tilgjengelighet.

Forkunnskapskrav

Interesserte studenter må gjøre en avtale med en faglærer og få vurdert forkunnskaper før de kan melde seg opp i emnet.

Anbefalte forkunnskaper

BIB360 Arkitekturforståelse, BIB430 Arkitektur og sted
Erfaring i planlegging og formgiving i byskala

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Innleveringsoppgave1/1 A - F
Emnet består av arbeidet med prosjekter. Omfanget av prosjektarbeidet vil bli avklart med faglærer i oppstarten avhengig av valgt tema. Karakter blir satt av to lærere på bakgrunn av innlevert prosjektarbeid.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Daniela Müller-Eie
Instituttleder
Tore Markeset

Arbeidsformer

Prosjekt oppgave og veiledning etter forhåndsgodkjent avtale med veileder. Innlevering av prosjekt ved slutten av semesteret eller etter avtale med veileder.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Byutviklingsprosjekt 2 (BIB660_1) 5

Åpent for

Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag
Byplanlegging - master i teknologi/siv.ing., 5.årig

Emneevaluering

I henhold til gjeldende regler.

Litteratur

Pensum avhenger av valgte tema og avtales med veileder i begynnelsen av semesteret.
Forslag: Carmona, M. & Tiesdell, S. (2007) Urban Design Reader. Architectural Press Gehl, J. Byer for mennesker. Bogværket


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 27.05.2020

Historikk