en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BYG260_1

Byutviklingsprosjekt 1

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Prosjekt-basert emne i byutvikling.

Læringsutbytte

Etter gjennomført kurs skal studenten (avhengig av valgt fordypning i forskjellig grad) ha
 • kunnskap om grunnleggende prinsipper for analyse av urbane situasjoner (bygnings-, byrom-, by- og regionsnivå)
 • forståelse for steders kvaliteter, og hvordan omgivelser kan generere atmosfære/karakter
 • innsikt i grunnleggende brukerbehov
 • forståelse for utfordringer befolkningsendringer medfører for byggeskikk, bomiljø, transport, jordvern, samfunnssikkerhet, klima, osv.

Etter gjennomført kurs skal studenten (avhengig av valgt fordypning i forskjellig grad) kunne
 • utføre stedsanalyser i relevant skala for tema
 • kunne utvikle og sette seg inn i et gitt bygge- eller planprogram som grunnlag for prosjektering
 • anvende metoder for faglig kvalifisert ideutvikling for å organisere former og funksjoner
 • utarbeide balanserte areal- og transportplaner og evaluere planer på et strategisk nivå

Etter gjennomført kurs skal studenten (avhengig av valgt fordypning i forskjellig grad) ha generell kompetanse i
 • utvikling og gjennomføring av et gitt prosjekt/oppgave innen valgt tema
 • fordypning i et gitt tema
 • selvstendig utføring av teoretisk og kreativt faglig arbeid
 • presentasjon av byutviklings- eller urban design
 • prosjektering på en overbevisende måte ved hjelp av skisser/tegninger/illustrasjoner, tekst, fysisk/virtuell modell

Innhold

Emnet er et prosjektemne i byutvikling og urban design, og kan velges med forskjellige fordypningstema. Emnet omfatter intensivt arbeid med å undersøke, utrede og formgi byområder av forskjellige skala, avhengig av valgt tema. Emnet har til formål å gi studentern mulighet til å fordype seg i problemstillinger i forhold til bygninger, byrom, byer og regioner.
Mulige tema for fordypning kan være, men er ikke begrenset til
 • Urban Open Spaces
 • Norwegian Wood
 • Internasjonalt byutviklingsprosjekt (f.eks. København)

Fordypning og oppgaven er avhengig av veilederens tilgjengelighet.

Forkunnskapskrav

BYG105 Stedsforståelse og Byteori, BYG110 Byrommet, ING110 Ingeniørfaglig innføring - Bygg

Anbefalte forkunnskaper

Erfaring i planlegging og formgiving i byskala.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Prosjektarbeid1/11 A - F
Emnet består av arbeidet med prosjekter. Omfanget av prosjektarbeidet vil bli avklart med faglærer i oppstarten avhengig av valgt tema. Karakter blir satt av to lærere på bakgrunn av innlevert prosjektarbeid.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Fabio Alberto Hernandez Palacio
Instituttleder
Tore Markeset

Arbeidsformer

Prosjektarbeid og / eller teorisk arbeid med veiledning etter nærmere inngått avtale, individuelt eller i grupper. NB! Mulighet for veiledning må avtales med fagansvarlig før oppmelding i emnet!
Studentene må i avtale med læreren utvikle sin egen arbeidsplan i begynnelsen av semesteret. Denne planen skal ha flere faser, og i hver av dem bør det utvikles en form for rapport eller fremdrift av prosjektet som gjør det mulig å overvåke fremdriften. Samsvar med denne planen med minst 75% vil være nødvendig for at studenten skal levere den endelige rapporten.

Åpent for

Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag
Byplanlegging - master i teknologi/siv.ing., 5.årig
Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing. - 5-årig

Emneevaluering

Emneevaluering skjer i henhold til fakultetets retningslinjer.

Litteratur


Lenke til pensumliste


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 22.09.2020

Historikk