en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BYG250_1

Byutviklingsprosjekt 3

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Prosjekt-basert emne i byutvikling.

Læringsutbytte

Etter gjennomført kurs skal studenten (avhengig av valgt fordypning i forskjellig grad) ha
 • kunnskap om grunnleggende prinsipper for analyse av urbane situasjoner (bygnings-, byrom-, by- og regionsnivå)
 • forståelse for steders kvaliteter, og hvordan omgivelser kan generere atmosfære/karakter
 • innsikt i grunnleggende brukerbehov
 • forståelse for utfordringer befolkningsendringer medfører for byggeskikk, bomiljø, transport, jordvern, samfunnssikkerhet, klima, osv.

Etter gjennomført kurs skal studenten (avhengig av valgt fordypning i forskjellig grad) kunne
 • utføre stedsanalyser i relevant skala for tema
 • kunne utvikle og sette seg inn i et gitt bygge- eller planprogram som grunnlag for prosjektering
 • anvende metoder for faglig kvalifisert ideutvikling for å organisere former og funksjoner
 • utarbeide balanserte areal- og transportplaner og evaluere planer på et strategisk nivå

Etter gjennomført kurs skal studenten (avhengig av valgt fordypning i forskjellig grad) ha generell kompetanse i
 • utvikling og gjennomføring av et gitt prosjekt/oppgave innen valgt tema
 • fordypning i et gitt tema
 • selvstendig utføring av teoretisk og kreativt faglig arbeid
 • presentasjon av byutviklings- eller urban design prosjekter på en overbevisende måte ved hjelp av skisser/tegninger/illustrasjoner, tekst, fysisk/virtuell modell

Innhold

Emnet er et prosjektemne i byutvikling og urban design, og kan velges med forskjellige fordypningstema. Emnet omfatter intensivt arbeid med å undersøke, utrede og formgi byområder av forskjellige skala, avhengig av valgt tema. Emnet har til formål å gi studentern mulighet til å fordype seg i problemstillinger i forhold til bygninger, byrom, byer og regioner.
Mulige tema for fordypning kan være, men er ikke begrenset til
 • Urban Open Spaces
 • Norwegian Wood
 • Internasjonalt byutviklingsprosjekt

Fordypning og oppgaven er avhengig av veilederens tilgjengelighet.

Forkunnskapskrav

ING110 Ingeniørfaglig innføring - Bygg

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Emnet består av arbeidet med prosjekt. Omfanget av prosjektarbeidet vil bli avklart med faglærer i oppstarten avhengig av valgt tema. Karakter blir satt av faglærer på bakgrunn av innlevert prosjektarbeid.

Fagperson(er)

Faglærer
Harald Nils Røstvik
Emneansvarlig
Harald Nils Røstvik
Instituttleder
Tore Markeset

Arbeidsformer

Selvstendig studium og prosjektarbeid (individuelt eller i grupper) med veiledning. NB! Mulighet for veiledning må avtales med fagansvarlig før oppmelding i emnet!

Åpent for

Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag
Byplanlegging - master i teknologi/siv.ing., 5.årig
Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing. - 5-årig

Emneevaluering

Emneevaluering skjer i henhold til fakultetets retningslinjer.

Litteratur

Pensum avhenger av valgt tema og avtales med veileder ved semesterstart.
Mulig litteratur:
Carmona, M. & Tiesdell, S. (2007) Urban Design Reader. Architectural Press
Gehl, J. Byer for mennesker. Bogværket
Calthorpe, P. & Fulton, W. The Regional City. Island Press
Birch, E., ed. (2009) The Urban and Regional Planning Reader, Routledge
Hall, P. & Tewdwr-Jones, M. (2011) Urban and Regional planning, Routledge
Marcial H. Echenique, Anthony J. Hargreaves, Gordon Mitchell, and Anil Namdeo, Growing Cities Sustainably. Does Urban Form Really Matter? Journal of the American Planning Association, 78:2, 121-137


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 31.05.2020

Historikk