en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BYG230_1

Byggadministrasjon med BIM

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Faget gir en innføring i gjennomføring, planlegging og utførelse av et byggeprosjekt. De forskjellige rollene og relevante standardene gjennomgås.
Det gis en innføring i ByggInformasjonsModellering (BIM) og de forskjellige programmene som benyttes gjennom prosjekteringsfasen.

Læringsutbytte

Etter faget skal studenten ha inngående forståelse for gjennomføring, planlegging og utførelse av et byggeprosjekt, relevante fag-standarder og bruk av programvare for Bygginformsjonsmodeller (BIM).

Innhold

Prosjektstyring og nettverksplanlegging. Organisering og gjennomføring av byggesaker og selve byggeprosessen. Produksjonsstyring for bygg og anlegg. Kontraktstandarder. Arbeidsbeskrivelse.
Bygningslovgivning og forskrifter. HMS planlegging. Bruk av Bygginformasjonsmodeller (BIM) i prosjektering og innføring i de forskjellige dataverktøyene som inngår i disse prosessene.

Forkunnskapskrav

Studentene må beherske grunnleggende bruk av tegneprogrammet Revit, tilsvarende læringsutbyttet i ING110 Ingeniørfaglig innføring - bygg.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig prøve og prosjektoppgave1/14 timerA - FHjelpemiddelhefte utarbeidet av foreleser.
Totalkarakter bestemmes av skriftlig eksamen og karakter på to innleveringsoppgaver. Skriftlig eksamen teller 50 % og innleveringsoppgaver teller 50 %. Totalkarakter settes av faglærer.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Innleveringer
Alle obligatoriske øvinger (totalt 2) må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Sudath Chaminda Siriwardane Siriwardane Arachchilage
Faglærer
Fredrik Bjørheim , Knut Erik Bang
Ansvarlig laboratorieøvelser
Andreas Skaare , Guzman Cruz Rodriguez
Instituttleder
Tor Henning Hemmingsen
Studiekoordinator
Marianne Sun May Per

Arbeidsformer

6 timer forelesning og øvinger pr uke. Obligatorisk innlevering av øvinger.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Prosjektadministrasjon (TE0409_A) 5
Prosjektadministrasjon (BIB400_1) 5
Prosjektadministrasjon (TE0409_1) 5

Åpent for

Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

Litteratur


Lenke til pensumliste


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 05.08.2020

Historikk